Máy tính thanh lý

Máy tính thanh lý

2.700.000
Cpu core i5 4570 3.2g
Mainboard gg,asus h81
Dram3 8gb buss1600
Ssd 2,5″ sata 240gb
Cây mt nguồn 300w
Cpu core i5 4570 3.2g
Mainboard gg,asus h81
Dram3 8gb buss1600
Ssd 2,5″ sata 240gb
Cây mt nguồn 300w

 

Comment face book