Máy tính nuc

 • Máy tính NUC 1

  8.200.000

  Máy tính NUC 1

  8.200.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 1115G4 1.7G/1449
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính NUC 2

  8.500.000

  Máy tính NUC 2

  8.500.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 1115G4 1.7G/1449
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính NUC 3

  8.800.000

  Máy tính NUC 3

  8.800.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 1115G4 1.7G/1449
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính NUC 4

  10.800.000

  Máy tính NUC 4

  10.800.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 1135G7 2.4G/1449
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính NUC 5

  11.300.000

  Máy tính NUC 5

  11.300.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 1135G7 2.4G/1449
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính NUC 6

  11.800.000

  Máy tính NUC 6

  11.800.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 1135G7 2.4G/1449
  – Bảo hành 3 năm