• MÁY VI TÍNH HD500-5450

    6.000.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY VI TÍNH HD500-5450

    6.000.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm

    – Hotline: 0936.390.550

  • MÁY VI TÍNH HD500-5650

    6.100.000
    – Ổ cứng 1000Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY VI TÍNH HD500-5650

    6.100.000
    – Ổ cứng 1000Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY VI TÍNH HD500-5850

    6.400.000
    – Ổ cứng 120Gb SSD
    – Ổ cứng 500Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY VI TÍNH HD500-5850

    6.400.000
    – Ổ cứng 120Gb SSD
    – Ổ cứng 500Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY VI TÍNH HD500-6450

    6.500.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY VI TÍNH HD500-6450

    6.500.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY VI TÍNH HD500-6650

    6.600.000
    – Ổ cứng 1000Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY VI TÍNH HD500-6650

    6.600.000
    – Ổ cứng 1000Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY VI TÍNH HD500-6850

    6.900.000
    – Ổ cứng 120Gb SSD
    – Ổ cứng 500Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY VI TÍNH HD500-6850

    6.900.000
    – Ổ cứng 120Gb SSD
    – Ổ cứng 500Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm

    – Hotline: 0936.390.550

  • MÁY VI TÍNH KD500-7450

    7.000.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® Core I3 3.4G/1151
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
     

    MÁY VI TÍNH KD500-7450

    7.000.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® Core I3 3.4G/1151
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
     
  • MÁY VI TÍNH KD500-7650

    7.100.000
    – Ổ cứng 1000Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY VI TÍNH KD500-7650

    7.100.000
    – Ổ cứng 1000Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY VI TÍNH KD500-7850

    7.400.000
    – Ổ cứng 120Gb SSD
    – Ổ cứng 500Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY VI TÍNH KD500-7850

    7.400.000
    – Ổ cứng 120Gb SSD
    – Ổ cứng 500Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY VI TÍNH KD500-8450

    7.500.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY VI TÍNH KD500-8450

    7.500.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY VI TÍNH KD500-8650

    7.600.000
    – Ổ cứng 1000Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
     – Ổ cứng 1000Gb Hdd
    – Ổ cứng 120Gb Ssd
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® core i5 3.2G/1150
    – Màn hình LCD 19” Led Hp
    – Keyboard and mouse usb
    – Bảo hành:  3 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY VI TÍNH KD500-8650

    7.600.000
    – Ổ cứng 1000Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY VI TÍNH KD500-8850

    7.900.000
    – Ổ cứng 120Gb SSD
    – Ổ cứng 500Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY VI TÍNH KD500-8850

    7.900.000
    – Ổ cứng 120Gb SSD
    – Ổ cứng 500Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY ĐỂ BÀN MD500-7450

    8.000.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® Core I5 3.2G/1151
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY ĐỂ BÀN MD500-7450

    8.000.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® Core I5 3.2G/1151
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY ĐỂ BÀN MD500-7650

    8.100.000
    – Ổ cứng 1000Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY ĐỂ BÀN MD500-7650

    8.100.000
    – Ổ cứng 1000Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY ĐỂ BÀN MD500-7850

    8.400.000
    – Ổ cứng 120Gb SSD
    – Ổ cứng 500Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY ĐỂ BÀN MD500-7850

    8.400.000
    – Ổ cứng 120Gb SSD
    – Ổ cứng 500Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
    – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY ĐỂ BÀN MD500-8450

    8.500.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY ĐỂ BÀN MD500-8450

    8.500.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY ĐỂ BÀN MD500-8650

    8.600.000
    – Ổ cứng 1000Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY ĐỂ BÀN MD500-8650

    8.600.000
    – Ổ cứng 1000Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY ĐỂ BÀN MD500-8850

    8.900.000
    – Ổ cứng 120Gb SSD
    – Ổ cứng 500Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY ĐỂ BÀN MD500-8850

    8.900.000
    – Ổ cứng 120Gb SSD
    – Ổ cứng 500Gb HDD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
    – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
    – VGA Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY TÍNH để bàn PG500-6450

    7.700.000
    – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
    – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
    – Tốc độ CPU Intel® G 3.2GHz/1151
    – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
    – Màn hình LCD 19″ LED HP 
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY TÍNH để bàn PG500-6450

    7.700.000
    – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
    – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
    – Tốc độ CPU Intel® G 3.2GHz/1151
    – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
    – Màn hình LCD 19″ LED HP
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN PG500-6850

    8.300.000

    – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm

    – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666

    – Tốc độ CPU Intel® G 3.2GHz/1151
    – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
    – Màn hình LCD 19″ LED HP 
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY TÍNH ĐỂ BÀN PG500-6850

    8.300.000

    – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm

    – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666

    – Tốc độ CPU Intel® G 3.2GHz/1151

    – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
    – Màn hình LCD 19″ LED HP
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CG500-8450

    8.700.000
    – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
    – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
    – Tốc độ CPU Intel® Core I3 3.6GHz/1151
    – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
    – Màn hình LCD 19″ LED HP
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CG500-8450

    8.700.000
    – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
    – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
    – Tốc độ CPU Intel® Core I3 3.6GHz/1151
    – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
    – Màn hình LCD 19″ LED HP
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CG500-8850

    9.300.000

    – Ổ cứng HDD 1000Gb

    – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
    – Tốc độ CPU Intel® Core I3 3.6GHz/1151
    – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
    – Màn hình LCD 19″ LED HP
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CG500-8850

    9.300.000

    – Ổ cứng HDD 1000Gb

    – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
    – Tốc độ CPU Intel® Core I3 3.6GHz/1151
    – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
    – Màn hình LCD 19″ LED HP
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DG500-9450

    10.300.000
    – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
    – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
    – Tốc độ CPU Intel® Core I5 3.2GHz/1151
    – VGA 4Gb Ddr5 Graphic
    – Màn hình LCD 19″ LED HP
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DG500-9450

    10.300.000
    – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
    – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
    – Tốc độ CPU Intel® Core I5 3.2GHz/1151
    – VGA 4Gb Ddr5 Graphic
    – Màn hình LCD 19″ LED HP
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DG500-9850

    10.900.000

    – Ổ cứng HDD 1000Gb

    – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
    – Tốc độ CPU Intel® Core I5 3.2GHz/1151
    – VGA 4Gb Ddr5 Graphic
    – Màn hình LCD 19″ LED HP 
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DG500-9850

    10.900.000

    – Ổ cứng HDD 1000Gb

    – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
    – Tốc độ CPU Intel® Core I5 3.2GHz/1151
    – VGA 4Gb Ddr5 Graphic
    – Màn hình LCD 19″ LED HP
    – Bảo hành:  4 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • PC DELL PG VOSTRO 3671 MT

    9.500.000

    – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

    – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

    – CPU: Intel® Pentium G5420 (3.80 GHz,4 MB)

    – Dvdrw, wifi, blutooth

    – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

    – Bàn phím chuột: USB Dell

    – Giao hàng hợp đồng

    – Bảo hành: 2 năm
    – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

    PC DELL PG VOSTRO 3671 MT

    9.500.000

    – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

    – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

    – CPU: Intel® Pentium G5420 (3.80 GHz,4 MB)

    – Dvdrw, blutooth

    – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

    – Bàn phím chuột: USB Dell

    – Giao hàng hợp đồng

    – Bảo hành: 2 năm
    – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
  • PC DELL I3 VOSTRO 3671 MT

    10.400.000

    – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

    – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

    – CPU: Intel® Core i3-9100 (3.60 GHz,6 MB)

    – Dvdrw, wifi, blutooth

    – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

    – Bàn phím chuột: USB Dell

    – Giao hàng hợp đồng

    – Bảo hành: 2 năm
    – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

    PC DELL I3 VOSTRO 3671 MT

    10.400.000

    – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

    – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

    – CPU: Intel® Core i3-9100 (3.60 GHz,6 MB)

    – Dvdrw, wifi, blutooth

    – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

    – Bàn phím chuột: USB Dell

    – Giao hàng hợp đồng

    – Bảo hành: 2 năm
    – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
  • PC DELL I5 OPTILEX 3070 SFF

    13.600.000

    – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

    – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

    – CPU: Intel® Core i5-9500 (3.0 to 4.4 GHz 9M)

    – Dvdrw, blutooth

    – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

    – Bàn phím chuột: USB Dell

    – Giao hàng hợp đồng

    – Bảo hành: 2 năm
    – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

    PC DELL I5 OPTILEX 3070 SFF

    13.600.000

    – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

    – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

    – CPU: Intel® Core i5-9500 (3.0 to 4.4 GHz 9M)

    – Dvdrw, blutooth

    – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

    – Bàn phím chuột: USB Dell

    – Giao hàng hợp đồng

    – Bảo hành: 2 năm
    – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
  • PC DELL I5 VOSTRO 3671 MT

    13.800.000

    – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

    – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

    – CPU: Intel® Core i5-9400 (4.00 GHz,6 MB)

    – Dvdrw, blutooth

    – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

    – Bàn phím chuột: USB Dell

    – Giao hàng hợp đồng

    – Bảo hành: 2 năm
    – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

    PC DELL I5 VOSTRO 3671 MT

    13.800.000

    – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

    – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

    – CPU: Intel® Core i5-9400 (4.00 GHz,6 MB)

    – Dvdrw, blutooth

    – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

    – Bàn phím chuột: USB Dell

    – Giao hàng hợp đồng

    – Bảo hành: 2 năm
    – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
  • PC DELL I5 INSPIRON 3671MT

    13.900.000

    – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

    – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

    – CPU: Intel® Core I5-9400 (2.9GHz, 9MB)

    – Dvdrw, blutooth

    – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

    – Bàn phím chuột: USB Dell

    – Giao hàng hợp đồng

    – Bảo hành: 2 năm
    – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

    PC DELL I5 INSPIRON 3671MT

    13.900.000

    – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

    – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

    – CPU: Intel® Core I5-9400 (2.9GHz, 9MB)

    – Dvdrw, blutooth

    – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

    – Bàn phím chuột: USB Dell

    – Giao hàng hợp đồng

    – Bảo hành: 2 năm
    – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
  • PC DELL I7 VOSTRO 3671MTI7

    17.300.000

    – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

    – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

    – CPU: Intel® Core i7-9700 (3.0GHz 12MB)

    – Dvdrw, blutooth

    – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

    – Bàn phím chuột: USB Dell

    – Giao hàng hợp đồng

    – Bảo hành: 2 năm
    – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

    PC DELL I7 VOSTRO 3671MTI7

    17.300.000

    – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

    – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

    – CPU: Intel® Core i7-9700 (3.0GHz 12MB)

    – Dvdrw, blutooth

    – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

    – Bàn phím chuột: USB Dell

    – Giao hàng hợp đồng

    – Bảo hành: 2 năm
    – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
  • Máy tính để bàn CD500-3250

    5.200.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® P.Core 3.2G
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành: 2 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    Máy tính để bàn CD500-3250

    5.200.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® P.Core 3.2G
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành: 2 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • Máy tính để bàn CD500-3350

    5.600.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb
    – CPU Intel® P.Core 3.2G
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành: 2 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    Máy tính để bàn CD500-3350

    5.600.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb
    – CPU Intel® P.Core 3.2G
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành: 2 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • Máy tính để bàn CD500-4250

    5.800.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® Core I3 3.4G
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành: 2 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    Máy tính để bàn CD500-4250

    5.800.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® Core I3 3.4G
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành: 2 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • Máy tính để bàn CD500-5250

    6.400.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® Core I5 3.2G
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành: 2 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    Máy tính để bàn CD500-5250

    6.400.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® Core I5 3.2G
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành: 2 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • Máy tính để bàn CD500-4350

    6.200.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb
    – CPU Intel® Core I3 3.4G
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành: 2 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    Máy tính để bàn CD500-4350

    6.200.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb
    – CPU Intel® Core I3 3.4G
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành: 2 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • Máy tính để bàn CD500-5350

    6.800.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb
    – CPU Intel® Core I5 3.2G
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành: 2 năm
    – Hotline: 0936.390.550

    Máy tính để bàn CD500-5350

    6.800.000
    – Ổ cứng 240Gb SSD
    – Bộ nhớ RAM 8Gb
    – CPU Intel® Core I5 3.2G
    – VGA: Intel HD graphics
    – Màn hình LCD 19″ Led Hp
    – Bảo hành: 2 năm
    – Hotline: 0936.390.550
  • Máy tính 2NDG250

    1.600.000
    – Ổ cứng HDD 250Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® G 3.0Ghz
    – VGA Intel HD graphics
    – Hotline: 0936.390.550

    Máy tính 2NDG250

    1.600.000
    – Ổ cứng HDD 250Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® G 3.0Ghz
    – VGA Intel HD graphics
     – Hotline: 0936.390.550
  • Máy tính 2NDG500

    1.800.000
    – Ổ cứng HDD 500Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® G 3.0Ghz
    – VGA: Intel HD graphics
    – Hotline: 0936.390.550

    Máy tính 2NDG500

    1.800.000
    – Ổ cứng HDD 500Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® G 3.0Ghz
    – VGA: Intel HD graphics
    – Hotline: 0936.390.550
  • Laptop 2NDI5250

    2.200.000
    – Ổ cứng HDD 250Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® i5 2.4Ghz
    – VGA Intel HD graphics
    – Hotline: 0936.390.550

    Laptop 2NDI5250

    2.200.000
    – Ổ cứng HDD 250Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® i5 2.4Ghz
    – VGA Intel HD graphics
    – Hotline: 0936.390.550
  • Máy tính 2NDI3500

    2.200.000
    – Ổ cứng HDD 500Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® i3 3.0Ghz
    – VGA Intel HD graphics
    – Hotline: 0936.390.550

    Máy tính 2NDI3500

    2.200.000
    – Ổ cứng HDD 500Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® i3 3.0Ghz
    – VGA Intel HD graphics
    – Hotline: 0936.390.550
  • Laptop 2NDI5500

    2.800.000
    – Ổ cứng SSD 120Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® i5 2.4Ghz
    – VGA Intel HD graphics
    – Hotline: 0936.390.550

    Laptop 2NDI5500

    2.800.000
    – Ổ cứng SSD 120Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® i5 2.4Ghz
    – VGA Intel HD graphics
    – Hotline: 0936.390.550
  • Máy tính 2NDI5500

    2.600.000
    – Ổ cứng HDD 500Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® i5 3.0Ghz
    – VGA Intel HD graphics
    – Hotline: 0936.390.550

    Máy tính 2NDI5500

    2.600.000
    – Ổ cứng HDD 500Gb
    – Bộ nhớ RAM 4Gb
    – CPU Intel® i5 3.0Ghz
    – VGA Intel HD graphics
    – Hotline: 0936.390.550
  • MÀN HÌNH DELL 23,8” E2417H

    3.050.000

    – Tấm nền: IPS

    – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

    – Thời gian đáp ứng: 5ms

    – Cổng: D.Port, VGA

    – Đặt hàng : 0936 390 550

    – Bảo hành  0283.888.1988

    MÀN HÌNH DELL 23,8” E2417H

    3.050.000

    – Tấm nền: IPS

    – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

    – Thời gian đáp ứng: 5ms

    – Cổng: D.Port, VGA

    – Đặt hàng : 0936 390 550

    – Bảo hành  0283.888.1988

  • MÀN HÌNH DELL 22” E2216HV

    2.350.000

    – Tấm nền TN

    – Độ phân giải 1920 x 1080 dpi

    – Thời gian đáp ứng: 5ms

    – Cổng kết nối : VGA

    – Đặt hàng : 0936 390 550

    – Bảo hành  0283.888.1988

    MÀN HÌNH DELL 22” E2216HV

    2.350.000

    – Tấm nền TN

    – Độ phân giải 1920 x 1080 dpi

    – Thời gian đáp ứng: 5ms

    – Cổng kết nối : VGA

    – Đặt hàng : 0936 390 550

    – Bảo hành  0283.888.1988

  • MÀN HÌNH DELL 23” S2319H

    3.650.000

    – Tấm nền: IPS

    – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

    – Thời gian đáp ứng: 5ms

    – Cổng kết nối: VGA, HDMI, Audio

    – Đặt hàng : 0936 390 550

    – Bảo hành  0283.888.1988

    MÀN HÌNH DELL 23” S2319H

    3.650.000

    – Tấm nền: IPS

    – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

    – Thời gian đáp ứng: 5ms

    – Cổng kết nối: VGA, HDMI, Audio

    – Đặt hàng : 0936 390 550

    – Bảo hành  0283.888.1988

  • DELL ULTRASHARP 24” U2419H

    5.350.000

    – Tấm nền: IPS, ultra

    – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

    – Thời gian đáp ứng: 5ms

    – Cổng: HDMI, D.Port, VGA,USB 3.0

    – Đặt hàng : 0936 390 550

    – Bảo hành  0283.888.1988

    DELL ULTRASHARP 24” U2419H

    5.350.000

    – Tấm nền: IPS, ultra

    – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

    – Thời gian đáp ứng: 5ms

    – Cổng: HDMI, D.Port, VGA,USB 3.0

    – Đặt hàng : 0936 390 550

    – Bảo hành  0283.888.1988

  • SAMSUNG 24” S24F350 – ĐEN

    2.950.000

    – Màn hình PLS 23.5”

    – Độ phân giải (1920×1080)

    – Góc nhìn 178°(H)/1780°(V)

    – Thời gian đáp ứng 4ms

    – Cổng kết nối 1VGA/1HDMI

    – Đặt hàng : 0936 390 550

    – Bảo hành  0283.888.1988

    SAMSUNG 24” S24F350 – ĐEN

    2.950.000

    – Màn hình PLS 23.5”

    – Độ phân giải (1920×1080)

    – Góc nhìn 178°(H)/1780°(V)

    – Thời gian đáp ứng 4ms

    – Cổng kết nối 1VGA/1HDMI

    – Đặt hàng : 0936 390 550

    – Bảo hành  0283.888.1988

  • SAMSUNG 24″ LS24E360 – TRẮNG

    3.150.000

    – Màn hình PLS 23.6”

    – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

    – Thời gian đáp ứng: 4ms

    – Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x D-Sub

    – Đặt hàng : 0936 390 550

    – Bảo hành  0283.888.1988

    SAMSUNG 24″ LS24E360 – TRẮNG

    3.150.000

    – Màn hình PLS 23.6”

    – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

    – Thời gian đáp ứng: 4ms

    – Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x D-Sub

    – Đặt hàng : 0936 390 550

    – Bảo hành  0283.888.1988