• Máy vi tính AC500-2425

  5.500.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành:  3 năm (1 đổi 1)
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính AC500-2425

  5.500.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành:  3 năm (1 đổi 1)
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính AC500-3425

  5.700.000
  – Ổ cứng 500Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành:  3 năm (1 đổi 1)
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính AC500-3425

  5.700.000
  – Ổ cứng 500Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành:  3 năm (1 đổi 1)
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính BG500 – 3450

  6.100.000
  – Ổ cứng  1000Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel®  Pen G 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành:  3 năm (1 đổi 1)
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính BG500 – 3450

  6.100.000
  – Ổ cứng  1000Gb 7200rpm
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel®  Pen G 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành:  3 năm (1 đổi 1)
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính BG500 – 4450

  6.400.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.2Gb
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành:  3 năm (1 đổi 1)
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính BG500 – 4450

  6.400.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.2Gb
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành:  3 năm (1 đổi 1)
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính LD500-5450

  8.350.000
  – Ổ cứng  HDD 500Gb 7200rpm
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB
  – Dành cho quản lý 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính LD500-5450

  8.350.000
  – Ổ cứng  HDD 500Gb 7200rpm
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB
  – Dành cho quản lý 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính LD500-5850

  9.000.000
  – Ổ cứng  HDD 500Gb 7200rpm
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB
  – Dành cho quản lý 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính LD500-5850

  9.000.000
  – Ổ cứng  HDD 500Gb 7200rpm
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB
  – Dành cho quản lý 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn KD500-3450

  7.150.000
  – Ổ cứng: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn KD500-3450

  7.150.000
  – Ổ cứng: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn KD500-3650

  7.350.000
  – Ổ cứng: 500Gb HDD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn KD500-3650

  7.350.000
  – Ổ cứng: 500Gb HDD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn KD500-3850

  7.800.000
  – Ổ cứng: 240Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn KD500-3850

  7.800.000
  – Ổ cứng: 240Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn KD500-4450

  7.900.000
  – Ổ cứng: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn KD500-4450

  7.900.000
  – Ổ cứng: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn KD500-4650

  8.100.000
  – Ổ cứng: 500Gb HDD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn KD500-4650

  8.100.000
  – Ổ cứng: 500Gb HDD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn KD500-4850

  8.450.000
  – Ổ cứng: 240Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn KD500-4850

  8.450.000
  – Ổ cứng: 240Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn HD500-3450

  6.150.000
  – Ổ cứng:120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn HD500-3450

  6.150.000
  – Ổ cứng:120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn HD500-3650

  6.700.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn HD500-3650

  6.700.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn HD500-3850

  6.800.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn HD500-3850

  6.800.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn HD500-4450

  6.900.000
  – Ổ cứng: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn HD500-4450

  6.900.000
  – Ổ cứng: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn HD500-4650

  7.450.000
  – Ổ cứng: 240Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn HD500-4650

  7.450.000
  – Ổ cứng: 240Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn HD500-4850

  7.600.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn HD500-4850

  7.600.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính MD500-6450

  7.300.000
  – Ổ cứng SSD 128Gb
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính MD500-6450

  7.300.000
  – Ổ cứng SSD 128Gb
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính MD500-6650

  7.850.000
  – Ổ cứng SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính MD500-6650

  7.850.000
  – Ổ cứng SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính MD500-6850

  7.950.000
  – Ổ cứng HDD 1000Gb
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính MD500-6850

  7.950.000
  – Ổ cứng HDD 1000Gb
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính MD500-8450

  8.100.000
  – Ổ cứng SSD 128Gb
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính MD500-8450

  8.100.000
  – Ổ cứng SSD 128Gb
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính MD500-8650

  8.600.000
  – Ổ cứng SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính MD500-8650

  8.600.000
  – Ổ cứng SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính MD500-8850

  8.700.000
  – Ổ cứng Hdd 1Tb
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính MD500-8850

  8.700.000
  – Ổ cứng Hdd 1Tb
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Intel® Pen.Core G 3.3
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Intel® H110 Express
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành:  2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn PG500-6850

  7.950.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® G 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn PG500-6850

  7.950.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® G 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn PG500-6450

  7.200.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® G 3.0GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn PG500-6450

  7.200.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® G 3.0GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn CG500-7450

  8.300.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn CG500-7450

  8.300.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn CG500-7850

  9.100.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn CG500-7850

  9.100.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn DG500-9450

  9.400.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn DG500-9450

  9.400.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn DG500-9850

  10.100.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn DG500-9850

  10.100.000
  – Ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5pubG
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính TD500-3450

  7.900.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính TD500-3450

  7.900.000
  – Ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính TD500-3850

  8.150.000
  – SSD: 128Gb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính TD500-3850

  8.150.000
  – Ổ cứng: 128Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Com, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính TD500-4450

  8.250.000
  – HDD: 1Tb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính TD500-4450

  8.250.000
  – Ổ cứng : 1Tb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính TD500-4850

  9.000.000
  – HDD: 500Gb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I5 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính TD500-4850

  9.000.000
  – Ổ cứng: 500Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.2GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính TD500-5450

  9.250.000
  – SSD: 120Gb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I5 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính TD500-5450

  9.250.000
  – Ổ cứng : 128Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.2GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính TD500-5850

  9.350.000
  – HDD: 1000Gb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I5 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính TD500-5850

  9.350.000
  – Ổ cứng : 1000Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.2GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 15%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH DELL i5 2.80 – VOSTRO 3470

  14.100.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb

  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 2.8GHz

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 1 năm 
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH DELL i5 2.80 – VOSTRO 3470

  14.100.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 1 năm 
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH DELL i5 2.80 – INSPIRON 3670

  14.300.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 2.8GHz
  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 1 năm 
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH DELL i5 2.80 – INSPIRON 3670

  14.300.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 1 năm 
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH DELL i5 3.40 – Optilex 3050SFF

  14.500.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb

  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.4GHz

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 1 năm 
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH DELL i5 3.40 – Optilex 3050SFF

  14.500.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 1 năm 
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH DELL i5 3.40 – OptiPlex 3050 MT

  14.800.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb

  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.4GHz

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 1 năm 
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH DELL i5 3.40 – OptiPlex 3050 MT

  14.800.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 1 năm 
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH DELL i7 3.60 – VOSTRO 3668

  20.900.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I7 3.6GHz
  – VGA: NVIDIA GEFORCE 2G

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 1 năm 
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH DELL i7 3.60 – VOSTRO 3668

  20.900.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I7 3.6GHz
  – VGA: NVIDIA GEFORCE 2G

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 1 năm 
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH DELL i7 3.60 – Vostro 3668 MT

  21.000.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I7 3.6GHz
  – VGA: NVIDIA GEFORCE 2G

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 1 năm 
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH DELL i7 3.60 – Vostro 3668 MT

  21.000.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I7 3.6GHz
  – VGA: NVIDIA GEFORCE 2G

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 1 năm 
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • laptop DELL VOSTRO 3468 70159379

  11.200.000
  – Ổ cứng 1Tb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I3-7020U 2.30GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 14″
  – Bảo hành:  1 năm

  laptop DELL VOSTRO 3468 70159379

  11.200.000
  – Ổ cứng 1Tb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I3-7020U 2.30GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 14″
  – Bảo hành:  1 năm
 • laptop dell Inpiron 14 3476 8J61P1

  11.450.000
  – Ổ cứng 1Tb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I3-8130U 2.20GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 14″
  – Bảo hành:  1 năm

  laptop dell Inpiron 14 3476 8J61P1

  11.450.000
  – Ổ cứng 1Tb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I3-8130U 2.20GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 14″
  – Bảo hành:  1 năm
 • laptop dell Inpiron 14 3476 C4I51121

  13.500.000
  – Ổ cứng 1Tb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I5-8250U 3.40GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 14″
  – Bảo hành:  1 năm

  laptop dell Inpiron 14 3476 C4I51121

  13.500.000
  – Ổ cứng 1Tb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I5-8250U 3.40GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 14″
  – Bảo hành:  1 năm
 • laptop DELL VOSTRO 3478 70160119

  13.800.000
  – Ổ cứng 1Tb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I5-8250U 3.40GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 14″
  – Bảo hành:  1 năm

  laptop DELL VOSTRO 3478 70160119

  13.800.000
  – Ổ cứng 1Tb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I5-8250U 3.40GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 14″
  – Bảo hành:  1 năm
 • laptop DELL VOSTRO 5471 VTI5207W

  17.700.000
  – Ổ cứng 1Tb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I5-8250U 3.40GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 14″
  – Bảo hành:  1 năm

  laptop DELL VOSTRO 5471 VTI5207W

  17.700.000
  – Ổ cứng 1Tb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I5-8250U 3.40GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 14″
  – Bảo hành:  1 năm
 • laptop DELL VOSTRO 15 3578 NGMPF1

  19.150.000
  – Ổ cứng 1Tb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core I7-8550U 4.0GHz
  – VGA: 2GDDR5
  – Màn hình: LCD 15,6″
  – Bảo hành:  1 năm

  laptop DELL VOSTRO 15 3578 NGMPF1

  19.150.000
  – Ổ cứng 1Tb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core I7-8550U 4.0GHz
  – VGA: 2GDDR5
  – Màn hình: LCD 15,6″
  – Bảo hành:  1 năm
 • Máy vi tính PC300 – 3425

  4.600.000
  – Ổ cứng 250Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 2Gb
  – CPU: Intel® Pen G 2.8Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính PC300 – 3425

  4.600.000
  – Ổ cứng 250Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 2Gb
  – CPU: Intel® Pen G 2.8Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính PC300 – 3625

  4.800.000
  – Ổ cứng 250Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 2Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính PC300 – 3625

  4.800.000
  – Ổ cứng 250Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 2Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính PC400 – 3825

  5.000.000
  – Ổ cứng 250Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 2.8Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính PC400 – 3825

  5.000.000
  – Ổ cứng 250Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 2.8Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính PC400 – 4425

  5.100.000
  – Ổ cứng 250Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính PC400 – 4425

  5.100.000
  – Ổ cứng 250Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính PC400 – 4650

  5.300.000
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 2.8Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính PC400 – 4650

  5.300.000
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 2.8Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy vi tính PC400 – 4850

  5.400.000
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy vi tính PC400 – 4850

  5.400.000
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pen G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng phím chuột USB 
  – Khuyến mãi chiết khấu 12%
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550