• MÁY TÍNH để bàn HD500-3450

  5.700.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® G 3.0GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chiết khấu 10%
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  MÁY TÍNH để bàn HD500-3450

  5.700.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® G 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm 
  – Mua ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn HD500-3850

  6.200.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® G 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chiết khấu 10%
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 3 năm

  MÁY TÍNH để bàn HD500-3850

  6.200.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® G 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm 
  – Mua ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn KD500-4450

  6.700.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chiết khấu 10%
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  MÁY TÍNH để bàn KD500-4450

  6.700.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm 
  – Mua ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn KD500-4850

  7.200.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành  3 năm 
  – Chiết khấu 10%

  MÁY TÍNH để bàn KD500-4850

  7.200.000
  – Dung Lượng ổ hdd: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành  3 năm 
  – Chiết khấu 10%
 • MÁY TÍNH để bàn LD500-5450

  7.700.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core I5 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chiết khấu 10%
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  MÁY TÍNH để bàn LD500-5450

  7.700.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10% 
  – Bảo hành: 3 năm 
  – Mua ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn LD500-5850

  8.200.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core I5 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành  3 năm
  – Chiết khấu 10% 

  MÁY TÍNH để bàn LD500-5850

  8.200.000
  – Dung Lượng ổ hdd: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành  3 năm 
  – Chiết khấu 10%
 • Máy vi tính AC500-2025

  4.200.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 2Gb
  – CPU: Intel® Dualcore 3.0GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho trường học, trên 40pc

  Máy vi tính AC500-2025

  4.200.000
  – Dung lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho trường học, trên 40pc
 • Máy vi tính AC500-2425

  4.500.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Dualcore 3.0GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho trường học, trên 40pc

  Máy vi tính AC500-2425

  4.500.000
  – Dung lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho trường học, trên 40pc
 • Máy vi tính AG500-3425

  4.900.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pentium 2.8GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho trường học, trên 20pc

  Máy vi tính AG500-3425

  4.900.000
  – Dung lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho trường học, trên 20pc
 • Máy vi tính AG500-3025

  4.600.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 2Gb
  – CPU: Intel® Pentium 2.8GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho trường học, trên 20pc

  Máy vi tính AG500-3025

  4.600.000
  – Dung lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho trường học, trên 20pc
 • Máy vi tính BG500-4025

  4.700.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 2Gb
  – CPU: Intel® Pentium 3.0GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho trường học, trên 20pc

  Máy vi tính BG500-4025

  4.700.000
  – Dung lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho trường học, trên 20pc
 • Máy vi tính BG500-4425

  5.000.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pentium 3.0GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho gia đình

  Máy vi tính BG500-4425

  5.000.000
  – Dung lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho gia đình
 • Máy vi tính MD500-6450

  6.300.000
  – SSD : 128Gb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy vi tính MD500-6450

  6.300.000
  – Dung Lượng SSD : 128Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy vi tính MD500-6650

  6.900.000
  – SSD : 128Gb
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy vi tính MD500-6650

  6.900.000
  – Dung Lượng SSD : 128Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy vi tính MD500-6850

  8.100.000
  – SSD : 128Gb
  – RAM: 16Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy vi tính MD500-6850

  8.100.000
  – Dung Lượng SSD : 128Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 16Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy vi tính MD500-8450

  7.000.000
  – SSD : 256Gb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy vi tính MD500-8450

  7.000.000
  – Dung Lượng SSD : 256Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy vi tính MD500-8650

  7.600.000
  – SSD : 256Gb
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy vi tính MD500-8650

  7.600.000
  – Dung Lượng SSD : 256Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy vi tính MD500-8850

  8.800.000
  – SSD : 256Gb
  – RAM: 16Gb
  – CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy vi tính MD500-8850

  8.800.000
  – Dung Lượng SSD : 256Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 16Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® P.Core 3.2GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • MÁY TÍNH để bàn PG500-6450

  6.500.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® G 3.0GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chiết khấu 10%
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  MÁY TÍNH để bàn PG500-6450

  6.500.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® G 3.0GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10%
  – Bảo hành: 3 năm 
  – Mua ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn PG500-6850

  7.000.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® G 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chiết khấu 10%
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  MÁY TÍNH để bàn PG500-6850

  7.000.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® G 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10%
  – Bảo hành: 3 năm 
  – Mua ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn CG500-7450

  7.500.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chiết khấu 10%
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  MÁY TÍNH để bàn CG500-7450

  7.500.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10%
  – Bảo hành: 3 năm 
  – Mua ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn CG500-7850

  8.000.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chiết khấu 10%
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  MÁY TÍNH để bàn CG500-7850

  8.000.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10%
  – Bảo hành: 3 năm 
  – Mua ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn DG500-9450

  8.500.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chiết khấu 10%
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Bảo hành: 3 năm

  MÁY TÍNH để bàn DG500-9450

  8.500.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10%
  – Bảo hành: 3 năm 
  – Mua ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn DG500-9850

  9.000.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chiết khấu 10%
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 3 năm

  MÁY TÍNH để bàn DG500-9850

  9.000.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 10%
  – Bảo hành: 3 năm 
  – Mua ngay: 0936 390 550
 • Máy vi tính TD500-3450

  7.600.000
  – HDD: 1000Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy vi tính TD500-3450

  7.600.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy vi tính TD500-3850

  8.800.000
  – HDD: 1000Gb 7200rpm
  – RAM: 16Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 

  Máy vi tính TD500-3850

  8.800.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 16Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Com, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy vi tính TD500-4450

  7.800.000
  – SSD: 120Gb
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 2 năm

  Máy vi tính TD500-4450

  7.800.000
  – Dung Lượng SSD : 128Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy vi tính TD500-4850

  9.000.000
  – SSD: 120Gb
  – RAM: 16Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 2 năm

  Máy vi tính TD500-4850

  9.000.000
  – Dung Lượng SSD : 128Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 16Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy vi tính TD500-5450

  8.600.000
  – HDD: 1000Gb
  – SSD: 120Gb
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 2 năm

  Máy vi tính TD500-5450

  8.600.000
  – Dung Lượng SSD : 128Gb
  – Dung Lượng HDD : 1000Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm 
 • Máy vi tính TD500-5850

  9.800.000
  – HDD: 1000Gb
  – SSD: 120Gb
  – RAM: 16Gb
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB
  – Bảo hành: 2 năm

  Máy vi tính TD500-5850

  9.800.000
  – Dung Lượng SSD : 128Gb
  – Dung Lượng HDD : 1000Gb
  –  Bộ nhớ RAM: 16Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Tặng pm diệt virus
  – Tặng đôi loa mini 2.0
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 5%
  – Bảo hành: 2 năm