• MÁY VI TÍNH HD500-5450

  6.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH HD500-5450

  6.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH HD500-5850

  6.400.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành tại nhà
  – Lắp đặt miễn phí

  MÁY VI TÍNH HD500-5850

  6.400.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành tại nhà
  – Lắp đặt miễn phí
 • MÁY VI TÍNH KD500-7450

  6.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành tại văn phòng
  – Giao hàng miễn phí
   

  MÁY VI TÍNH KD500-7450

  6.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành tại văn phòng
  – Giao hàng miễn phí
   
 • MÁY VI TÍNH KD500-7850

  7.200.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành siêu tốc
  – Vận chuyển miễn phí

  MÁY VI TÍNH KD500-7850

  7.200.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành siêu tốc
  – Vận chuyển miễn phí
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-9450

  8.200.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành 1 đổi 1
  – Tư vấn miễn phí

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-9450

  8.200.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành 1 đổi 1
  – Tư vấn miễn phí
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-9850

  8.600.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành an toàn
  – Hỗ trợ nhanh 247

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-9850

  8.600.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành an toàn
  – Hỗ trợ nhanh 247
 • MÁY VI TÍNH HD500-6450

  6.700.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành tại nhà
  – Lắp đặt miễn phí

  MÁY VI TÍNH HD500-6450

  6.700.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành tại nhà
  – Lắp đặt miễn phí
 • MÁY VI TÍNH HD500-6850

  7.100.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành siêu tốc
  – Vận chuyển miễn phí

  MÁY VI TÍNH HD500-6850

  7.100.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành siêu tốc
  – Vận chuyển miễn phí
 • MÁY VI TÍNH KD500-8450

  7.500.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành an toàn
  – Hỗ trợ nhanh 247

  MÁY VI TÍNH KD500-8450

  7.500.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành an toàn
  – Hỗ trợ nhanh 247
 • MÁY VI TÍNH KD500-8850

  7.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành 3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH KD500-8850

  7.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành 3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-0450

  8.800.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành tại văn phòng
  – Giao hàng miễn phí

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-0450

  8.800.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành tại văn phòng
  – Giao hàng miễn phí
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-0850

  9.200.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành 1 đổi 1
  – Tư vấn miễn phí

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-0850

  9.200.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành 1 đổi 1
  – Tư vấn miễn phí
 • Máy tính để bàn CD500-3250

  4.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành an toàn
  – Hỗ trợ nhanh 247

  Máy tính để bàn CD500-3250

  4.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành an toàn
  – Hỗ trợ nhanh 247
 • Máy tính để bàn CD500-3350

  5.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành 1 đổi 1
  – Tư vấn miễn phí

  Máy tính để bàn CD500-3350

  5.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành 1 đổi 1
  – Tư vấn miễn phí
 • Máy tính để bàn CD500-4250

  5.800.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành siêu tốc
  – Vận chuyển miễn phí

  Máy tính để bàn CD500-4250

  5.800.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành siêu tốc
  – Vận chuyển miễn phí
 • Máy tính để bàn CD500-4350

  6.200.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành tại văn phòng
  – Giao hàng miễn phí

  Máy tính để bàn CD500-4350

  6.200.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành tại văn phòng
  – Giao hàng miễn phí
 • Máy tính để bàn CD500-5250

  6.500.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành tại nhà
  – Lắp đặt miễn phí

  Máy tính để bàn CD500-5250

  6.500.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành tại nhà
  – Lắp đặt miễn phí
 • Máy tính để bàn CD500-5350

  6.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành 3 năm
  – Hotline 0936.390.550

  Máy tính để bàn CD500-5350

  6.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Phím + chuột USB
  – Màn hình LCD 19” led HP
  – Bảo hành 3 năm
  – Hotline 0936.390.550
 • PC DELL PG VOSTRO 3671 MTG_42VT370044 42VT370044

  11.500.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Pentium G5420 (3.80 GHz,4 MB)
  – Dvdrw, wifi, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL PG VOSTRO 3671 MTG_42VT370044 42VT370044

  11.500.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Pentium G5420 (3.80 GHz,4 MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I3 VOSTRO 3681 STI3 1501W

  12.900.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i3-10100 (3.60 GHz,6 MB)
  – Wifi, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I3 VOSTRO 3681 STI3 1501W

  12.900.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i3-10100 (3.60 GHz,6 MB)
  – Wifi, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 OPTILEX 3070 SFFI5 3070SFF-9500-1TBKHDD

  15.600.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-9500 (3.0 to 4.4 GHz 9M)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 OPTILEX 3070 SFFI5 3070SFF-9500-1TBKHDD

  15.600.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-9500 (3.0 to 4.4 GHz 9M)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 VOSTRO 3681 SFF70226495

  15.900.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-10400 (4.00 GHz,6 MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 VOSTRO 3681 SFF70226495

  15.900.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-10400 (4.00 GHz,6 MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 INSPIRON 3671MTI5_70205608 70205608

  16.500.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  16Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I5-9400 (2.9GHz, 9MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 INSPIRON 3671MTI5_70205608 70205608

  16.500.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  16Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I5-9400 (2.9GHz, 9MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I7 VOSTRO 3671MTI7_MTI70922W MTI70922W

  19.800.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  16Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i7-9700 (3.0GHz 12MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I7 VOSTRO 3671MTI7_MTI70922W MTI70922W

  19.800.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  16Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i7-9700 (3.0GHz 12MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • vi tính game 6450

  4.400.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb
  – Tốc độ CPU Intel® P.Core 3.2GHz
  – VGA 2Gb Intel Graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  vi tính game 6450

  4.400.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb
  – Tốc độ CPU Intel® P.Core 3.2GHz
  – VGA 2Gb Intel Graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • vi tính game 6850

  4.800.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb
  – Tốc độ CPU Intel® P.Core 3.2GHz
  – VGA 2Gb Intel Graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  vi tính game 6850

  4.800.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb
  – Tốc độ CPU Intel® P.Core 3.2GHz
  – VGA 2Gb Intel Graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • vi tính game 8850

  5.200.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb
  – Tốc độ CPU Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA 2Gb Intel Graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  vi tính game 8850

  5.200.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb
  – Tốc độ CPU Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA 2Gb Intel Graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • vi tính game 8450

  5.600.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb
  – Tốc độ CPU Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA 2Gb Intel Graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  vi tính game 8450

  5.600.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb
  – Tốc độ CPU Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA 2Gb Intel Graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • vi tính game 9450

  6.400.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb
  – Tốc độ CPU Intel® Core I5 3.2GHz
  – VGA 2Gb Intel Graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  vi tính game 9450

  6.400.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb
  – Tốc độ CPU Intel® Core I5 3.2GHz
  – VGA 2Gb Intel Graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • vi tính game 9850

  6.900.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb
  – Tốc độ CPU Intel® Core I5 3.2GHz
  – VGA 2Gb Intel Graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  vi tính game 9850

  6.900.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb
  – Tốc độ CPU Intel® Core I5 3.2GHz
  – VGA 2Gb Intel Graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy tính 2NDG250

  2.000.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy tính 2NDG250

  2.000.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy tính 2NDG500

  2.200.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy tính 2NDG500

  2.200.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy tính 2NDG120

  2.500.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy tính 2NDG120

  2.500.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy tính 2NDI3250

  2.600.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy tính 2NDI3250

  2.600.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy tính 2NDI3500

  2.800.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy tính 2NDI3500

  2.800.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy tính 2NDI3120

  3.000.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy tính 2NDI3120

  3.000.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÀN HÌNH DELL 22” E2220H

  2.400.000

  – Tấm nền TN

  – Độ phân giải 1920 x 1080 dpi

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối : VGA

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  MÀN HÌNH DELL 22” E2220H

  2.400.000

  – Tấm nền TN

  – Độ phân giải 1920 x 1080 dpi

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối : VGA

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • SAMSUNG 24” S24F350 – ĐEN

  2.950.000

  – Màn hình PLS 23.5”

  – Độ phân giải (1920×1080)

  – Góc nhìn 178°(H)/1780°(V)

  – Thời gian đáp ứng 4ms

  – Cổng kết nối 1VGA/1HDMI

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  SAMSUNG 24” S24F350 – ĐEN

  2.950.000

  – Màn hình PLS 23.5”

  – Độ phân giải (1920×1080)

  – Góc nhìn 178°(H)/1780°(V)

  – Thời gian đáp ứng 4ms

  – Cổng kết nối 1VGA/1HDMI

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • MÀN HÌNH DELL 23,8” E2420H

  3.050.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: D.Port, VGA

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  MÀN HÌNH DELL 23,8” E2420H

  3.050.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: D.Port, VGA

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • MÀN HÌNH DELL 23” S2419H

  3.950.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối: VGA, HDMI, Audio

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  MÀN HÌNH DELL 23” S2419H

  3.950.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối: VGA, HDMI, Audio

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • DELL ULTRASHARP 24” U2419H

  5.150.000

  – Tấm nền: IPS, ultra

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: HDMI, D.Port, VGA,USB 3.0

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  DELL ULTRASHARP 24” U2419H

  5.150.000

  – Tấm nền: IPS, ultra

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: HDMI, D.Port, VGA,USB 3.0

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988