• MÁY TÍNH để bàn HD500-3450

  5.500.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Pentium G 3.0GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn HD500-3450

  5.500.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium G 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Chiết khấu 5%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn HD500-4450

  5.700.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Pentium G 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu  5%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn HD500-4450

  5.700.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM:4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium G 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Chiết khấu 5%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn KD500-3450

  6.500.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Core I3 3.0GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn KD500-3450

  6.500.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Chiết khấu 5%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn KD500-4450

  6.700.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn KD500-4450

  6.700.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Chiết khấu  5%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn LD500-5450

  7.500.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Core I5 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn LD500-5450

  7.500.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Chiết khấu 5%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn LD500-5850

  8.200.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb bus 1600
  – CPU: Core I5 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn LD500-5850

  8.200.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Chiết khấu 5%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • cây Máy tính MD500-6450

  6.400.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Pentium 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  cây Máy tính MD500-6450

  6.400.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • Máy tính cây MD500-6850

  6.900.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb bus 1600
  – CPU: Pentium 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  Máy tính cây MD500-6850

  6.900.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • cây Máy tính MD500-7450

  6.800.000
  – SSD: 120Gb
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Pentium 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  cây Máy tính MD500-7450

  6.800.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • cây Máy tính MD500-7850

  7.400.000
  – SSD: 120Gb
  – RAM: 8Gb bus 1600
  – CPU: Pentium 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  cây Máy tính MD500-7850

  7.400.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • Máy tính cây MD500-6410

  6.700.000
  -HDD: 1000Gb
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Pentium 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  Máy tính cây MD500-6410

  6.700.000
  – Dung lượng ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • Máy tính cây MD500-6810

  7.200.000
  -HDD: 1000Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb bus 1600
  – CPU: Pentium 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  Máy tính cây MD500-6810

  7.200.000
  – Dung lượng ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC

  – Bảo hành tại nơi sử dụng

  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • Máy tính kinh doanh KD300-5250

  6.700.000
  – HDD: 500b 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P Core 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H110
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  Máy tính kinh doanh KD300-5250

  6.700.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® P Core 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics

  – Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Chipset: Intel® H110
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • Máy tính kinh doanh KD300-5450

  7.000.000
  – HDD: 1000b 7200rpm
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P Core 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H110
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  Máy tính kinh doanh KD300-5450

  7.000.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 1000Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® P Core 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics

  – Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Chipset: Intel® H110
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • Máy tính kinh doanh KD300-6450

  7.400.000
  – SSD: 120Gb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P Core 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H110
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  Máy tính kinh doanh KD300-6450

  7.400.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® P Core 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics

  – Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Chipset: Intel® H110
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • Máy tính kinh doanh KD300-6850

  7.900.000
  – SSD:120Gb
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P Core 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H110
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  Máy tính kinh doanh KD300-6850

  7.900.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® P Core 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics

  – Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Chipset: Intel® H110
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • Máy tính kinh doanh MD500-8450

  8.000.000
  – HDD: 500b 7200rpm
  – SSD: 120Gb
  – RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® Pentium G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  Máy tính kinh doanh MD500-8450

  8.000.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  – Dung lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium G 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics

  – Màn hình: LCD 18.5 inch
  – Chipset: Intel® H81
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • Máy tính kinh doanh MD500-8850

  8.600.000
  – HDD: 500b 7200rpm
  – SSD: 120Gb
  – RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® Pentium G 3.3GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  Máy tính kinh doanh MD500-8850

  8.600.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  – Dung lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium G 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics

  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn PG500-6850

  6.800.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb bus 1600
  – VGA: 2Gb DDR5
  – CPU: Pentium G 3.0GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn PG500-6850

  6.800.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium G 3.0GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn PG500-6450

  6.200.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – VGA: 2Gb DDR5
  – CPU: Pentium G 3.0GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn PG500-6450

  6.200.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium G 3.0GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn CG500-7850

  7.800.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb bus 1600
  – VGA: 2Gb DDR5
  – CPU: Core i3 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 7%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn CG500-7850

  7.800.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 7%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn CG500-7450

  7.200.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – VGA: 2Gb DDR5
  – CPU: Core i3 3.2GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 7%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn CG500-7450

  7.200.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 7%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn DG500-9450

  8.200.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – VGA: 2Gb DDR5
  – CPU: Core i5 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu  7%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn DG500-9450

  8.200.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 7%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn DG500-9850

  8.800.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb bus 1600
  – VGA: 2Gb DDR5
  – CPU: Core i5 3.4GHz
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu  7%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn DG500-9850

  8.800.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 7%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • cây Máy tính TD500-3450

  7.600.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  cây Máy tính TD500-3450

  7.600.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • Máy tính cây TD500-3850

  8.200.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb bus 1600
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  Máy tính cây TD500-3850

  8.200.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • cây Máy tính TD500-4450

  8.000.000
  – SSD: 120Gb
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  cây Máy tính TD500-4450

  8.000.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • cây Máy tính TD500-4850

  8.600.000
  – SSD: 120Gb
  – RAM: 8Gb bus 1600
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  cây Máy tính TD500-4850

  8.600.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • Máy tính cây TD500-5450

  9.000.000
  – SSD: 120Gb
  -HDD: 500Gb
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550


  Máy tính cây TD500-5450

  9.000.000
  – Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  -Dung lượng ổ cứng: 500Gb HDD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • Máy tính cây TD500-5850

  9.600.000
  – SSD: 120Gb
  -HDD: 500Gb
  – RAM: 8Gb bus 1600
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  Máy tính cây TD500-5850

  9.600.000
  – Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  -Dung lượng ổ cứng: 500Gb HDD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Chiết khấu 5%, 7%, 10%
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH cây AC500-2025

  4.000.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 2Gb bus 1600
  – CPU: Dualcore 2.8GHz
  – Màn hình: LCD 18.5” LED
  – Khuyến mãi mua 20 tặng 1
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH cây AC500-2025

  4.000.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5” LED
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Khuyến mãi mua 20 tặng 1
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH cây AC500-2425

  4.300.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Dualcore 3.0GHz
  – Màn hình: LCD 18.5” LED
  – Khuyến mãi mua 20 tặng 1
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH cây AC500-2425

  4.300.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5”
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Khuyến mãi mua 20 tặng 1
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • cây MÁY TÍNH AG500-3425

  4.700.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Pentium 2.6GHz
  – Màn hình: LCD 18.5” LED
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  cây MÁY TÍNH AG500-3425

  4.700.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.6GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5”
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH cây AG500-3025

  4.400.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 2Gb bus 1600
  – CPU: Pentium 2.6GHz
  – Màn hình: LCD 18.5” LED
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH cây AG500-3025

  4.400.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.6GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5”
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • cây MÁY TÍNH BG500-4025

  4.500.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 2Gb bus 1600
  – CPU: Pentium 2.8GHz
  – Màn hình: LCD 18.5” LED
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  cây MÁY TÍNH BG500-4025

  4.500.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5”
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • cây MÁY TÍNH BG500-4425

  4.800.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Pentium 2.8GHz
  – Màn hình: LCD 18.5” LED
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  cây MÁY TÍNH BG500-4425

  4.800.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5”
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550