• MÁY VI TÍNH HD500-5450

  6.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.core 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH HD500-5450

  6.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.core 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm

  – Hotline: 0936.390.550

 • MÁY VI TÍNH HD500-5850

  6.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.core 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH HD500-5850

  6.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.core 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH KD500-7450

  7.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® core i3 3.4G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH KD500-7450

  7.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® core i3 3.4G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH KD500-7850

  7.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® core i3 3.4G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH KD500-7850

  7.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® core i3 3.4G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH LD500-8450

  8.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® core i5 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH LD500-8450

  8.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® core i5 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH LD500-8850

  8.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® core i5 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH LD500-8850

  8.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® core i5 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm

  – Hotline: 0936.390.550

 • MÁY VI TÍNH HD500-6450

  6.400.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core.G 3.2G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
   

  MÁY VI TÍNH HD500-6450

  6.400.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core.G 3.2G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
   
 • MÁY VI TÍNH HD500-6850

  6.900.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core.G 3.2G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH HD500-6850

  6.900.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core.G 3.2G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH KD500-8450

  7.400.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® core i3 3.4G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH KD500-8450

  7.400.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® core i3 3.4G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH KD500-8850

  7.900.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® core i3 3.4G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH KD500-8850

  7.900.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® core i3 3.4G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH LD500-9450

  8.400.000

   – Ổ cứng 1000Gb Hdd

  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® core i5 3.2G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
   – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® core i5 3.2G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH LD500-9450

  8.400.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® core i5 3.2G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH LD500-9850

  8.900.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® core i5 3.2G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH LD500-9850

  8.900.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® core i5 3.2G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-7450

  7.200.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – Màn hình: Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-7450

  7.200.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – Màn hình: Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-7650

  7.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – Màn hình: Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-7650

  7.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – Màn hình: Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-7850

  7.800.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – Màn hình Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-7850

  7.800.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – Màn hình Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-8450

  8.200.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – Màn hình Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-8450

  8.200.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – Màn hình Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-8650

  8.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – Màn hình Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-8650

  8.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – Màn hình Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-8850

  8.800.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – Màn hình Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-8850

  8.800.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – Màn hình Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn PG500-6450

  7.100.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® G 3.2GHz
  – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn PG500-6450

  7.100.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® G 3.2GHz
  – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN PG500-6850

  7.600.000
  – Ổ cứng HDD 1000Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® G 3.2GHz
  – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH ĐỂ BÀN PG500-6850

  7.600.000
  – Ổ cứng HDD 1000Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® G 3.2GHz
  – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CG500-8450

  8.100.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.6GHz
  – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CG500-8450

  8.100.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.6GHz
  – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CG500-8850

  8.600.000
  – Ổ cứng HDD 1000Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.6GHz
  – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CG500-8850

  8.600.000
  – Ổ cứng HDD 1000Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.6GHz
  – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DG500-9450

  10.100.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA 4Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DG500-9450

  10.100.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA 4Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DG500-9850

  10.600.000
  – Ổ cứng HDD 1000Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA 4Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DG500-9850

  10.600.000
  – Ổ cứng HDD 1000Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA 4Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • PC DELL I3 VOSTRO 3671 MT

  10.700.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2400

  – CPU: Intel® Core i3-9100 (3.60 GHz,6 MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I3 VOSTRO 3671 MT

  10.700.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2400

  – CPU: Intel® Core i3-9100 (3.60 GHz,6 MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 VOSTRO 3671 MT

  13.950.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core i5-9400 (4.00 GHz,6 MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 VOSTRO 3671 MT

  13.950.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core i5-9400 (4.00 GHz,6 MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 OPTILEX 3070 SFF

  13.950.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core i5-9500 (3.0 to 4.4 GHz 9M)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 OPTILEX 3070 SFF

  13.950.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core i5-9500 (3.0 to 4.4 GHz 9M)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 OPTIPLEX 3060SFF

  14.000.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2400

  – CPU: Intel® Core I5-8500 (3GHZ, 9MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 OPTIPLEX 3060SFF

  14.000.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2400

  – CPU: Intel® Core I5-8500 (3GHZ, 9MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 INSPIRON 3671MT

  14.450.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core I5-9400 (2.9GHz, 9MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 INSPIRON 3671MT

  14.450.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core I5-9400 (2.9GHz, 9MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I7 VOSTRO 3671MTI7

  17.600.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core i7-9700 (3.0GHz 12MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I7 VOSTRO 3671MTI7

  17.600.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core i7-9700 (3.0GHz 12MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • Máy tính 2NDG250

  2.200.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy tính 2NDG250

  2.200.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy tính 2NDG500

  2.400.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy tính 2NDG500

  2.400.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.390.550
 • Laptop 2NDI5250

  2.600.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 2.4Ghz
  – VGA Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550

  Laptop 2NDI5250

  2.600.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 2.4Ghz
  – VGA Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy tính 2NDI3500

  2.800.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i3 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy tính 2NDI3500

  2.800.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i3 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.390.550
 • Laptop 2NDI5500

  3.200.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 2.4Ghz
  – VGA Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550

  Laptop 2NDI5500

  3.200.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 2.4Ghz
  – VGA Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy tính 2NDI5500

  3.200.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy tính 2NDI5500

  3.200.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÀN HÌNH DELL 22” E2216HV

  2.350.000

  – Tấm nền TN

  – Độ phân giải 1920 x 1080 dpi

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối : VGA

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  MÀN HÌNH DELL 22” E2216HV

  2.350.000

  – Tấm nền TN

  – Độ phân giải 1920 x 1080 dpi

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối : VGA

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • MÀN HÌNH DELL 23,8” P2419H

  4.150.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: HDMI, D.Port, VGA, USB

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  MÀN HÌNH DELL 23,8” P2419H

  4.150.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: HDMI, D.Port, VGA, USB

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • MÀN HÌNH DELL 23” S2319H

  3.650.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối: VGA, HDMI, Audio

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  MÀN HÌNH DELL 23” S2319H

  3.650.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối: VGA, HDMI, Audio

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • DELL ULTRASHARP 24” U2419H

  5.350.000

  – Tấm nền: IPS, ultra

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: HDMI, D.Port, VGA,USB 3.0

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  DELL ULTRASHARP 24” U2419H

  5.350.000

  – Tấm nền: IPS, ultra

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: HDMI, D.Port, VGA,USB 3.0

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • SAMSUNG 24” S24F350 – ĐEN

  2.950.000

  – Màn hình PLS 23.5”

  – Độ phân giải (1920×1080)

  – Góc nhìn 178°(H)/1780°(V)

  – Thời gian đáp ứng 4ms

  – Cổng kết nối 1VGA/1HDMI

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  SAMSUNG 24” S24F350 – ĐEN

  2.950.000

  – Màn hình PLS 23.5”

  – Độ phân giải (1920×1080)

  – Góc nhìn 178°(H)/1780°(V)

  – Thời gian đáp ứng 4ms

  – Cổng kết nối 1VGA/1HDMI

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • SAMSUNG 24″ LS24E360 – TRẮNG

  3.150.000

  – Màn hình PLS 23.6”

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 4ms

  – Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x D-Sub

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  SAMSUNG 24″ LS24E360 – TRẮNG

  3.150.000

  – Màn hình PLS 23.6”

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 4ms

  – Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x D-Sub

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988