• Bộ máy tính bàn

  5.000.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.5G
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 2 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 4.300.000đ

  Bộ máy tính bàn

  5.000.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.5G
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 2 năm
   Tặng bộ phím chuột
  Chương trình giảm giá
  Trừ 700k còn 4.300.000đ
 • Bộ máy vi tính

  5.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.5G
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 2 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 4.600.000đ

  Bộ máy vi tính

  5.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.5G
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 2 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 4.600.000đ
 • Máy tính để bàn

  5.700.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.7G
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 2 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 5.000.000đ

  Máy tính để bàn

  5.700.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.7G
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 2 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 5.000.000đ
 • Máy vi tính

  6.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.7G
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 2 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 5.300.000đ

  Máy vi tính

  6.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.7G
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 2 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 5.300.000đ
 • Máy vi tính

  6.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 10100
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 6.000.000đ

  Máy vi tính

  6.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 10100
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 6.000.000đ
 • Bộ máy tính

  6.800.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3000
  – CPU Intel® G6400 4.0G/1200
  – Mainboard: Intel socket 1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 6.100.000đ

  Bộ máy tính

  6.800.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3000
  – CPU Intel® G6400 4.0G/1200
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 6.100.000đ
 • Bộ VI TÍNH

  7.400.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3000
  – CPU Intel® G6400 4.0G/1200
  – Mainboard: Intel socket 1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 6.700.000đ

  Bộ VI TÍNH

  7.400.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3000
  – CPU Intel® G6400 4.0G/1200
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 6.700.000đ
 • Máy vi tính bàn

  7.500.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 10400
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – DVD Write: No
  – Màn hình : No
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 7.000.000đ

  Máy vi tính bàn

  7.500.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 10400
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 7.000.000đ
 • Máy tính để bàn

  7.800.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3000
  – CPU Intel® Core I3 10100 3.6G/1200
  – Mainboard: Intel socket 1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 7.100.000đ

  Máy tính để bàn

  7.800.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3000
  – CPU Intel® Core I3 10100 3.6G/1200
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 7.100.000đ
 • Máy tính bàn

  8.200.000
  – Ổ cứng 480Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb
  – CPU Intel® Core I5 10400
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD: No
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 7.700.000đ

  Máy tính bàn

  8.200.000
  – Ổ cứng 480Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb
  – CPU Intel® Core I5 10400
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 7.700.000đ
 • Bộ máy tính bàn

  8.900.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3000
  – CPU Intel® Core I5 10400 2.9G/1200
  – Mainboard: Intel socket 1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 8.200.000đ

  Bộ máy tính bàn

  8.900.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3000
  – CPU Intel® Core I5 10400 2.9G/1200
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 8.200.000đ
 • Máy vi tính bàn

  9.800.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3000
  – CPU Intel® Core I5 10400 2.9G/1200
  – Mainboard: Intel socket 1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 9.100.000đ

  Máy vi tính bàn

  9.800.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3000
  – CPU Intel® Core I5 10400 2.9G/1200
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 9.100.000đ
 • Máy vi tính bàn

  5.200.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G6400
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – Keyboard USB: No
  – Mouse USB: No
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD: No
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 4.700.000đ

  Máy vi tính bàn

  5.200.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G6400
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 4.700.000đ
 • Bộ máy tính bàn

  7.600.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® G7400 3.7G/1700
  – Mainboard: Intel socket 1700
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 6.900.000đ

  Bộ máy tính bàn

  7.600.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® G7400 3.7G/1700
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 6.900.000đ
 • Bộ máy vi tính

  6.400.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 10100
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – Keyboard USB: No
  – Mouse USB: No
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD: No
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 5.900.000đ

  Bộ máy vi tính

  6.400.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 10100
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 5.900.000đ
 • Bộ máy vi tính

  9.500.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 12100 3.3G/1700
  – Mainboard: Intel socket 1700
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 8.800.000đ

  Bộ máy vi tính

  9.500.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 12100 3.3G/1700
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 8.800.000đ
 • Bộ máy tính bàn

  7.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5 10400
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – Keyboard USB: No
  – Mouse USB: No
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD: No
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 6.800.000đ

  Bộ máy tính bàn

  7.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5 10400
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 6.800.000đ
 • Máy vi tính bàn

  11.600.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 12400 2.5G/1700
  – Mainboard: Intel socket 1700
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 10.900.000đ

  Máy vi tính bàn

  11.600.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 12400 2.5G/1700
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 10.900.000đ
 • Máy vi tính

  5.500.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® G6400
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – Keyboard USB: No
  – Mouse USB: No
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD: No
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 5.000.000đ

  Máy vi tính

  5.500.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® G6400
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 5.000.000đ
 • Máy vi tính

  8.200.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3200
  – CPU Intel® G7400 3.7G/1700
  – Mainboard: Intel socket 1700
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 7.500.000đ

  Máy vi tính

  8.200.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3200
  – CPU Intel® G7400 3.7G/1700
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 7.500.000đ
 • Máy tính để bàn

  6.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 10100
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – Keyboard USB: No
  – Mouse USB: No
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD: No
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 5.800.000đ

  Máy tính để bàn

  6.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 10100
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 5.800.000đ
 • Bộ VI TÍNH

  10.200.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 12100 3.3G/1700
  – Mainboard: Intel socket 1700
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic

  – Bảo hành 4 năm

   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 9.500.000đ

  Bộ VI TÍNH

  10.200.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I3 12100 3.3G/1700
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 9.500.000đ
 • Máy tính để bàn

  7.700.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 10400
  – Mainboard: Intel
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  –Power: 350w
  – Keyboard USB: No
  – Mouse USB: No
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD: No
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 7.200.000đ

  Máy tính để bàn

  7.700.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 10400
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 500k còn 7.200.000đ
 • Máy tính để bàn

  12.500.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 12400 2.5G/1700
  – Mainboard: Intel socket 1700
  – VGA: Intel HD graphics
  – Case: MT Form
  – Power: 500w
  – DVD Write: No
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 11.800.000đ

  Máy tính để bàn

  12.500.000
  – Ổ cứng SSD 480Gb 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/bus 3200
  – CPU Intel® Core I5 12400 2.5G/1700
  – Màn hình LCD 19″ Viewsonic
  – Bảo hành 4 năm
   Tặng bộ phím chuột
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 700k còn 11.800.000đ
 • Máy in laser trắng đen CANON LBP 6030

  2.800.000

  – Máy in Laser
  – Độ phân giải 600×600 dpi
  – Kết nối USB2.0 – Bộ nhớ: 32MB
  – Tốc độ in: 18 trang/ phút
  – Khay giấy 150 tờ

  Máy in laser trắng đen CANON LBP 6030

  2.800.000

  – Máy in Laser
  – Độ phân giải 600×600 dpi
  – Kết nối USB2.0 – Bộ nhớ: 32MB
  – Tốc độ in: 18 trang/ phút
  – Khay giấy 150 tờ

 • Máy in laser trắng đen CANON LBP 2900

  3.900.000

  – Kiểu: In Laser trắng đen
  – Độ phân giải: 2.400 x 600 dpi
  – Khổ giấy in: A4, Letter
  – Tốc độ in: 12ppm

  Máy in laser trắng đen CANON LBP 2900

  3.900.000

  – Kiểu: In Laser trắng đen
  – Độ phân giải: 2.400 x 600 dpi
  – Khổ giấy in: A4, Letter
  – Tốc độ in: 12ppm

 • Máy in laser trắng đen CANON LBP 6230DN

  4.750.000

  – Tốc độ in (A4): 25 trang/phút
  – In đảo mặt tự động
  – Mạng LAN Có dây
  – Công suất khuyến nghị/tháng: 500 – 1.500 trang

  Máy in laser trắng đen CANON LBP 6230DN

  4.750.000

  – Tốc độ in (A4): 25 trang/phút
  – In đảo mặt tự động
  – Mạng LAN Có dây
  – Công suất khuyến nghị/tháng: 500 – 1.500 trang

 • Máy in HP Laser 107a

  2.300.000

  – Máy in laser trắng đen
  – Tốc độ in: 20 trang/phút
  – Độ phân giải: 600x 600dpi (In thường), 1200×1200(In tốt nhất)
  – Loại mực thay thế: HP 107A (W1107A)
  – Lượng mực thay thế: 1.000 trang độ phủ 5%

  Máy in HP Laser 107a

  2.300.000

  – Máy in laser trắng đen
  – Tốc độ in: 20 trang/phút
  – Độ phân giải: 600x 600dpi (In thường), 1200×1200(In tốt nhất)
  – Loại mực thay thế: HP 107A (W1107A)
  – Lượng mực thay thế: 1.000 trang độ phủ 5%

 • Máy in HP Laser MFP 135a

  3.200.000

  – Máy in laser trắng đen
  – Tốc độ in: 20 trang/phút
  – Độ phân giải: 600x 600dpi (In thường), 1200×1200(In tốt nhất)
  – Loại mực thay thế: HP 107A (W1107A)

  Máy in HP Laser MFP 135a

  3.200.000

  – Máy in laser trắng đen
  – Tốc độ in: 20 trang/phút
  – Độ phân giải: 600x 600dpi (In thường), 1200×1200(In tốt nhất)
  – Loại mực thay thế: HP 107A (W1107A)

 • Máy In HP LaserJet M211d

  2.900.000

  – Loại máy: In laser trắng đen
  – Khổ giấy in: A4; A5; A6; B5 (JIS)
  – Tốc độ in: Lên đến 29 trang / phút
  – Tốc độ xử lý: Lên tới 500 MHz
  – Bộ nhớ ram: Lên đến 64 MB

  Máy In HP LaserJet M211d

  2.900.000

  – Loại máy: In laser trắng đen
  – Khổ giấy in: A4; A5; A6; B5 (JIS)
  – Tốc độ in: Lên đến 29 trang / phút
  – Tốc độ xử lý: Lên tới 500 MHz
  – Bộ nhớ ram: Lên đến 64 MB

 • LENOVO V14G3 82TS0060VN

  9.000.000

  CPU: Intel Core i3-1215U (upto 4.40GHz, 10MB)

  RAM: 8GB Soldered DDR4-3200Mhz

  Ổ cứng: 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe

  VGA: Intel UHD Graphics

  Màn hình: 14 inch FHD (1920×1080) IPS 300nits Anti-glare

  Pin: 2 cell/38Wh

  Cân nặng: 1.43 kg

  Màu sắc: Đen

  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 8.200.000đ

   

  LENOVO V14G3 82TS0060VN

  9.000.000

  CPU: Intel Core i3-1215U (upto 4.40GHz, 10MB)

  RAM: 8GB Soldered DDR4-3200Mhz

  Ổ cứng: 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe

  VGA: Intel UHD Graphics

  Màn hình: 14 inch FHD (1920×1080) IPS 300nits Anti-glare

  Pin: 2 cell/38Wh

  Cân nặng: 1.43 kg

  Màu sắc: Đen

  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 8.200.000đ

   

 • HP 240 G8 6L145PA

  9.800.000
  • CPU Intel Core i3-1115G4 Processor (6MB Cache, upto 4.10 GHz)
  • RAM 4GB DDR4 3200Mhz
  • SSD 256GB PCIe NVMe
  • Display 14.0Inch HD,Anti-glare WLED 250nits eDP micro-edge 45% NTSC
  • VGA Intel® UHD Graphics
  • Pin 3Cell 41WHrs
  • Color Silver (Bạc)
  • Weight 1.47 kg
  • OS Windows 11 Home
   – Chương trình giảm giá
   – Trừ 800k còn 9.000.000đ

  HP 240 G8 6L145PA

  9.800.000
  • CPU Intel Core i3-1115G4 Processor (6MB Cache, upto 4.10 GHz)
  • RAM 4GB DDR4 3200Mhz
  • SSD 256GB PCIe NVMe
  • Display 14.0Inch HD,Anti-glare WLED 250nits eDP micro-edge 45% NTSC
  • VGA Intel® UHD Graphics
  • Pin 3Cell 41WHrs
  • Color Silver (Bạc)
  • Weight 1.47 kg
  • OS Windows 11 Home
   – Chương trình giảm giá
   – Trừ 800k còn 9.000.000đ
 • ASUS B1402CBA

  10.500.000

  – CPU: Intel Core i3-1215U
  – Màn hình: 15.6″ (1920 x 1080)
  – RAM: 8GB Onboard DDR4
  – Đồ họa: Onboard Intel UHD Graphics
  – Lưu trữ: 256GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home
  – Pin: 2 cell 37 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.8kg

  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 9.700.000đ

  ASUS B1402CBA

  10.500.000

  – CPU: Intel Core i3-1215U
  – Màn hình: 15.6″ (1920 x 1080)
  – RAM: 8GB Onboard DDR4
  – Đồ họa: Onboard Intel UHD Graphics
  – Lưu trữ: 256GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home
  – Pin: 2 cell 37 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.8kg

  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 9.700.000đ
 • DELL INSPIRON 3520

  15.000.000

  – CPU: Intel Core i5-1135G7
  – Màn hình: 15.6″
  – RAM: 8GB Onboard DDR4
  – Đồ họa: Onboard Intel UHD Graphics
  – Lưu trữ: 256GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home
  – Pin: 2 cell 37 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.8kg

  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 14.200.000đ

  DELL INSPIRON 3520

  15.000.000

  – CPU: Intel Core i5-1135G7
  – Màn hình: 15.6″
  – RAM: 8GB Onboard DDR4
  – Đồ họa: Onboard Intel UHD Graphics
  – Lưu trữ: 256GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home
  – Pin: 2 cell 37 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.8kg

  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 14.200.000đ
 • DELL LATITUDE 3420

  12.000.000

  – CPU: Intel Core i3-1115G4
  – Màn hình: 14″
  – RAM: 8GB Onboard DDR4
  – Đồ họa: Onboard Intel UHD Graphics
  – Lưu trữ: 256GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home
  – Pin: 2 cell 37 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.8kg

  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 11.200.000đ

  DELL LATITUDE 3420

  12.000.000

  – CPU: Intel Core i3-1115G4
  – Màn hình: 14″
  – RAM: 8GB Onboard DDR4
  – Đồ họa: Onboard Intel UHD Graphics
  – Lưu trữ: 256GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home
  – Pin: 2 cell 37 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.8kg

  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 11.200.000đ
 • DELL VOSTRO 3530

  25.000.000

  – CPU: Intel Core i7-1355U
  – Màn hình: 15.6″
  – RAM: 16GB Onboard DDR4
  – Đồ họa: Onboard Intel UHD Graphics
  – Lưu trữ: 512GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home
  – Pin: 2 cell 37 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.8kg

  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 24.200.000đ

  DELL VOSTRO 3530

  25.000.000

  – CPU: Intel Core i7-1355U
  – Màn hình: 15.6″
  – RAM: 16GB Onboard DDR4
  – Đồ họa: Onboard Intel UHD Graphics
  – Lưu trữ: 512GB SSD M.2 NVMe /
  – Hệ điều hành: Windows 11 Home
  – Pin: 2 cell 37 Wh Pin liền
  – Khối lượng: 1.8kg

  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 24.200.000đ
 • PC DELL I3 Inspiron 3020

  13.800.000
  – Ổ cứng SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i3-13100 (3.70 GHz,6 MB)
  – Kết nối: Lan
  – Keyboard: USB Dell
  – Mouse: USB Dell
  – DVD Write: No
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Ít hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 13.000.000đ

  PC DELL I3 Inspiron 3020

  13.800.000
  – Ổ cứng SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i3-13100 (3.70 GHz,6 MB)
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Ít hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 13.000.000đ
 • PC DELL VOSTRO 3020 STI3V3020W1

  14.200.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/3200
  – CPU: Intel® Core I3 13100 (upto 4.5Ghz, 12Mb cache)
  – Kết nối: Lan
  – Keyboard: USB Dell
  – Mouse: USB Dell
  – DVD Write: No
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Ít hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 13.400.000đ

  PC DELL VOSTRO 3020 STI3V3020W1

  14.200.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/3200
  – CPU: Intel® Core I3 13100 (upto 4.5Ghz, 12Mb cache)
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Ít hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 13.400.000đ
 • PC DELL I5 Dell Optiplex 3000 SFF

  16.500.000
  – Ổ dẫn SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-12500 (3.2GHz,6 MB)
  – Kết nối: Lan
  – Keyboard: USB Dell
  – Mouse: USB Dell
  – DVD Write: No
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Sẵn hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 15.700.000đ

  PC DELL I5 Dell Optiplex 3000 SFF

  16.500.000
  – Ổ dẫn SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-12500 (3.2GHz,6 MB)
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Sẵn hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 15.700.000đ
 • PC DELL I5 Vostro 3710

  17.500.000
  – Ổ dẫn SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-12400 (2.6 to 4.4 GHz 9M)
  – Kết nối: Lan
  – Keyboard: USB Dell
  – Mouse: USB Dell
  – DVD Write: No
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Hết hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 Vostro 3710

  17.500.000
  – Ổ dẫn SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-12400 (2.6 to 4.4 GHz 9M)
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Hết hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 Vostro 3020T

  17.500.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I5-13400 (Up to 4.4GHz, 18MB)
  – Kết nối: Lan
  – Keyboard: USB Dell
  – Mouse: USB Dell
  – DVD Write: No
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Sẵn hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 16.700.000đ

  PC DELL I5 Vostro 3020T

  17.500.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I5-13400 (Up to 4.4GHz, 18MB)
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Sẵn hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
  – Chương trình giảm giá
  – Trừ 800k còn 16.700.000đ
 • PC DELL I7 Vostro 3910 Tower

  21.700.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i7-12700 (Up to 4.9GHz 25MB)
  – Kết nối: Lan
  – Keyboard: USB Dell
  – Mouse: USB Dell
  – DVD Write: No
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Đặt hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I7 Vostro 3910 Tower

  21.700.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i7-12700 (Up to 4.9GHz 25MB)
  – Màn hình: Dell LCD 22″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Đặt hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • CPU Dell Barebone 1

  2.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics

  CPU Dell Barebone 1

  2.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
 • CPU Dell Barebone 2

  2.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics

  CPU Dell Barebone 2

  2.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
 • CPU Dell Barebone 3

  3.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I7 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics

  CPU Dell Barebone 3

  3.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 1600
  – CPU Intel® Core I7 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
 • CPU Dell Barebone 4

  3.200.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 2400
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics

  CPU Dell Barebone 4

  3.200.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 2400
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
 • CPU Dell Barebone 5

  3.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 2400
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics

  CPU Dell Barebone 5

  3.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 2400
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
 • CPU Dell Barebone 6

  3.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 2400
  – CPU Intel® Core I7 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics

  CPU Dell Barebone 6

  3.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata
  – Bộ nhớ RAM 8Gb bus 2400
  – CPU Intel® Core I7 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
 • Philips 19″ 191S8LHSB2

  1.600.000

  – Kích thước: 18.5″ (1366 x 768), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Philips 19″ 191S8LHSB2

  1.600.000

  – Kích thước: 18.5″ (1366 x 768), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Philips 22” 223v5

  1.900.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Philips 22” 223v5

  1.900.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • SAMSUNG 19″ LS19A330NHEXXV

  1.950.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170 (H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  SAMSUNG 19″ LS19A330NHEXXV

  1.950.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170 (H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • SAMSUNG 24” LF24T350

  2.700.000

  – Kích thước: 23.5″
  – Độ phân giải: 1920 x 1080 ( 16:9 )
  – Công nghệ tấm nền: VA
  – Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Thời gian phản hồi: 4 ms
  – Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  SAMSUNG 24” LF24T350

  2.700.000

  – Kích thước: 23.5″
  – Độ phân giải: 1920 x 1080 ( 16:9 )
  – Công nghệ tấm nền: VA
  – Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Thời gian phản hồi: 4 ms
  – Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Dell 22″ E2222H

  2.500.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170(H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Dell 22″ E2222H

  2.500.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170(H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Dell 24″ SE2422H

  3.200.000

  – Kích thước: 23.8″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Dell 24″ SE2422H

  3.200.000

  – Kích thước: 23.8″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Máy tính thanh lý

  2.000.000
  Cpu core i3 4130 3.4g
  Mainboard gg,asus h81
  Dram3 4gb buss1600
  Ssd 2,5″ sata 120gb
  Cây mt nguồn 300w

  Máy tính thanh lý

  2.000.000
  Cpu core i3 4130 3.4g
  Mainboard gg,asus h81
  Dram3 4gb buss1600
  Ssd 2,5″ sata 120gb
  Cây mt nguồn 300w
 • Máy tính thanh lý

  2.100.000
  Cpu core i3 4130 3.4g
  Mainboard gg,asus h81
  Dram3 8gb buss1600
  Ssd 2,5″ sata 120gb
  Cây mt nguồn 300w

  Máy tính thanh lý

  2.100.000
  Cpu core i3 4130 3.4g
  Mainboard gg,asus h81
  Dram3 8gb buss1600
  Ssd 2,5″ sata 120gb
  Cây mt nguồn 300w
 • Máy tính thanh lý

  2.300.000
  Cpu core i3 4130 3.4g
  Mainboard gg,asus h81
  Dram3 8gb buss1600
  Ssd 2,5″ sata 240gb
  Cây mt nguồn 300w

  Máy tính thanh lý

  2.300.000
  Cpu core i3 4130 3.4g
  Mainboard gg,asus h81
  Dram3 8gb buss1600
  Ssd 2,5″ sata 240gb
  Cây mt nguồn 300w
 • Máy tính thanh lý

  2.400.000
  Cpu core i5 4570 3.2g
  Mainboard gg,asus h81
  Dram3 4gb buss1600
  Ssd 2,5″ sata 120gb
  Cây mt nguồn 300w

  Máy tính thanh lý

  2.400.000
  Cpu core i5 4570 3.2g
  Mainboard gg,asus h81
  Dram3 4gb buss1600
  Ssd 2,5″ sata 120gb
  Cây mt nguồn 300w
 • Máy tính thanh lý

  2.500.000
  Cpu core i5 4570 3.2g
  Mainboard gg,asus h81
  Dram3 8gb buss1600
  Ssd 2,5″ sata 120gb
  Cây mt nguồn 300w

  Máy tính thanh lý

  2.500.000
  Cpu core i5 4570 3.2g
  Mainboard gg,asus h81
  Dram3 8gb buss1600
  Ssd 2,5″ sata 120gb
  Cây mt nguồn 300w
 • Máy tính thanh lý

  2.700.000
  Cpu core i5 4570 3.2g
  Mainboard gg,asus h81
  Dram3 8gb buss1600
  Ssd 2,5″ sata 240gb
  Cây mt nguồn 300w

  Máy tính thanh lý

  2.700.000
  Cpu core i5 4570 3.2g
  Mainboard gg,asus h81
  Dram3 8gb buss1600
  Ssd 2,5″ sata 240gb
  Cây mt nguồn 300w
 • VGA Gigabyte 3050 WINDFORCE OC 8G

  7.200.000

  Chip đồ họa: Geforce RTX 3050

  Bộ nhớ trong: 8GB

  Kiểu bộ nhớ: GDDR6

  Bus: 256 bit

  Cổng giao tiếp: 2 x DisplayPort 1.4a ,2 x HDMI 2.1

  VGA Gigabyte 3050 WINDFORCE OC 8G

  7.200.000

  Chip đồ họa: Geforce RTX 3050

   

  Bộ nhớ trong: 8GB

   

  Kiểu bộ nhớ: GDDR6

   

  Bus: 256 bit

   

  Cổng giao tiếp: 2 x DisplayPort 1.4a ,2 x HDMI 2.1

 • VGA Gigabyte GTX 1660 SUPER D6 6G

  5.600.000

  Chip đồ họa: GeForce GTX 1660 Super

   

  Bộ nhớ trong: 6GB

   

  Kiểu bộ nhớ: GDDR6

   

  Bus: 192 bit

   

  Cổng giao tiếp: DisplayPort x 3/ HDMI x 1

  VGA Gigabyte GTX 1660 SUPER D6 6G

  5.600.000

  Chip đồ họa: GeForce GTX 1660 Super

   

  Bộ nhớ trong: 6GB

   

  Kiểu bộ nhớ: GDDR6

   

  Bus: 192 bit

   

  Cổng giao tiếp: DisplayPort x 3/ HDMI x 1

 • VGA GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WINDFORCE OC 4G

  4.500.000

  Dung lượng bộ nhớ: 4‎GB GDDR6

  Core Clock: 1‎710 MHz (Reference Card: 1590 MHz)

  Băng thông: 1‎28 bit

  Kết nối: DisplayPort 1.4 *1/HDMI 2.0b *1/DVI-D *1

  Nguồn yêu cầu: 3‎00W

  VGA GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WINDFORCE OC 4G

  4.500.000

  Dung lượng bộ nhớ: 4‎GB GDDR6

   

  Core Clock: 1‎710 MHz (Reference Card: 1590 MHz)

   

  Băng thông: 1‎28 bit

   

  Kết nối: DisplayPort 1.4 *1/HDMI 2.0b *1/DVI-D *1

   

  Nguồn yêu cầu: 3‎00W

 • VGA Gigabyte GTX 1650 4G GDDR6 OC

  4.400.000

  Dung lượng bộ nhớ: 4GB GDDR6

   

  Clock: 1635 MHz (Reference card is 1590 MHz)

   

  Bus bộ nhớ: 128-bit

   

  Kết nối: DisplayPort 1.4 x 1/HDMI 2.0b x 1/DVI x 1

   

  Nguồn yêu cầu: 300W

  VGA Gigabyte GTX 1650 4G GDDR6 OC

  4.400.000

  Dung lượng bộ nhớ: 4GB GDDR6

   

  Clock: 1635 MHz (Reference card is 1590 MHz)

   

  Bus bộ nhớ: 128-bit

   

  Kết nối: DisplayPort 1.4 x 1/HDMI 2.0b x 1/DVI x 1

   

  Nguồn yêu cầu: 300W

 • VGA ASUS TUF GTX 1660 Super-6G GAMING

  5.600.000

  Số nhân CUDA: 1408

  Xung nhân tối đa: 1845 MHz

  Bộ nhớ: 6GB GDDR6

  Cổng kết nối: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, Dual-Link DVI-D

  Nguồn đề nghị: 450W trở lên

  VGA ASUS TUF GTX 1660 Super-6G GAMING

  5.600.000

  Số nhân CUDA: 1408

   

  Xung nhân tối đa: 1845 MHz

   

  Bộ nhớ: 6GB GDDR6

   

  Cổng kết nối: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, Dual-Link DVI-D

   

  Nguồn đề nghị: 450W trở lên

 • VGA Asus DUAL GTX 1650-O4GD6-P

  4.300.000

  Nhân đồ họa: Nvidia GTX 1650

  Xung nhịp GPU: 1785 Mhz

  Dung lượng VRAM: 4GB GDDR6

  VGA Asus DUAL GTX 1650-O4GD6-P

  4.300.000

  Nhân đồ họa: Nvidia GTX 1650

  Xung nhịp GPU: 1785 Mhz

  Dung lượng VRAM: 4GB GDDR6

 • Camera IP wifi EZVIZ CS-C6N – 2MP

  555.000
   • Độ phân giải Full HD 1920x1080p (2MP) cho hình ảnh rõ đẹp.

    Tính năng đàm thoại 2 chiều với âm thanh trung thực.

    Hồng ngoại 10m.

    Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB

    Kết nối Wifi, LAN.

  Camera IP wifi EZVIZ CS-C6N – 2MP

  555.000
  • Độ phân giải Full HD 1920x1080p (2MP) cho hình ảnh rõ đẹp.

   Tính năng đàm thoại 2 chiều với âm thanh trung thực.

   Hồng ngoại 10m.

   Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB

   Kết nối Wifi, LAN.

 • Camera IP Wifi EZVIZ CS-C6N 4MP (D0-8B4WF)

  755.000
   • •Độ phân giải 2560×1440 @ 20fps

   • •Hỗ trợ DWDR, 3D DNR , BLC , ICR

    •Phát hiện và theo dõi chuyển động thông minh

    •Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ đến 256GB

    •Tích hợp Micro và Loa

    •Hồng ngoại 10m

    •Hỗ trợ WiFi , IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n , tần số 2.4GHz + 1 cổng mạng 10/100M

  Camera IP Wifi EZVIZ CS-C6N 4MP (D0-8B4WF)

  755.000
  • •Độ phân giải 2560×1440 @ 20fps

  • •Hỗ trợ DWDR, 3D DNR , BLC , ICR

   •Phát hiện và theo dõi chuyển động thông minh

   •Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ đến 256GB

   •Tích hợp Micro và Loa

   •Hồng ngoại 10m

   •Hỗ trợ WiFi , IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n , tần số 2.4GHz + 1 cổng mạng 10/100M

 • Camera IP wifi EZVIZ CS-C3N – 2MP

  855.000
  • – Độ phân giải: Độ phân giải: 1920 x 1080


  • – Vị trí: Ngoài trời


  • – Loại camera: IP


  • – Tầm nhìn tối đa: Tầm xa hồng ngoại 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh

  Camera IP wifi EZVIZ CS-C3N – 2MP

  855.000
  • – Độ phân giải: Độ phân giải: 1920 x 1080


  • – Vị trí: Ngoài trời


  • – Loại camera: IP


  • – Tầm nhìn tối đa: Tầm xa hồng ngoại 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh

 • Camera IP wifi 2K EZVIZ CS-H3C.R100-1K3WKFL Color (3MP)

  955.000
  • Vị trí: Ngoài trời


  • Loại camera: IP Wifi


  • Độ phân giải: 2304 × 1296


  • Đèn hồng ngoại: Có


  • Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa: 512GB

  Camera IP wifi 2K EZVIZ CS-H3C.R100-1K3WKFL Color (3MP)

  955.000
  • Vị trí: Ngoài trời


  • Loại camera: IP Wifi


  • Độ phân giải: 2304 × 1296


  • Đèn hồng ngoại: Có


  • Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa: 512GB

 • Camera HD-TVI Hikvision DS-2CE76D0T-LMFS 2MP

  555.000
   • • Cảm biến High quality imaging 2MP

    • Độ phân giải 1920×1080@25fps

    • Tích hợp micro thu âm thanh

    • Nút chuyển chế độ 4 trong 1( TVI/AHD/CVI/CVBS)

    • IP67, Vỏ Kim loại, Φ80 mm × Ø85.1 mm, 296g

  Camera HD-TVI Hikvision DS-2CE76D0T-LMFS 2MP

  555.000
   • • Cảm biến High quality imaging 2MP

    • Độ phân giải 1920×1080@25fps

    • Tích hợp micro thu âm thanh

    • Nút chuyển chế độ 4 trong 1( TVI/AHD/CVI/CVBS)

    • IP67, Vỏ Kim loại, Φ80 mm × Ø85.1 mm, 296g

 • Camera IP 2MP Hikvision DS-2CD1123G0-IUF (C)

  955.000
  • Vị trí: Trong nhà / Ngoài trời


  • Loại camera: IP Wifi


  • Độ phân giải: 1920×1080


  • Đèn hồng ngoại: • Hồng ngoại 30m


  • Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa: 256GB

  Camera IP 2MP Hikvision DS-2CD1123G0-IUF (C)

  955.000
  • Vị trí: Trong nhà / Ngoài trời


  • Loại camera: IP Wifi


  • Độ phân giải: 1920×1080


  • Đèn hồng ngoại: • Hồng ngoại 30m


  • Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa: 256GB