• Máy tính để bàn CD500-3250

  4.100.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® P.Core 2.8G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Get over CV19: -7%
  – Hỗ trợ nhanh 247

  Máy tính để bàn CD500-3250

  4.100.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® P.Core 2.8G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Get over CV19: -7%
  – Hỗ trợ nhanh 247
 • Máy tính để bàn CD500-3350

  4.500.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 1 đổi 1
  – Get over CV19: -7%
  – Tư vấn miễn phí

  Máy tính để bàn CD500-3350

  4.500.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  Còn ít hàng
  – Bảo hành 1 đổi 1
  – Get over CV19: -7%
  – Tư vấn miễn phí
 • Máy tính để bàn CD500-4250

  4.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành siêu tốc
  – Get over CV19: -7%
  – Vận chuyển miễn phí

  Máy tính để bàn CD500-4250

  4.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  Có sẵn hàng
  – Bảo hành siêu tốc
  – Get over CV19: -7%
  – Vận chuyển miễn phí
 • Máy tính để bàn CD500-4350

  5.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành tại văn phòng
  – Get over CV19: -7%
  – Giao hàng miễn phí

  Máy tính để bàn CD500-4350

  5.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành tại văn phòng
  – Get over CV19: -7%
  – Giao hàng miễn phí
 • Máy tính để bàn CD500-5250

  5.800.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành tại nhà
  – Get over CV19: -7%
  – Lắp đặt miễn phí

  Máy tính để bàn CD500-5250

  5.800.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.0G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành tại nhà
  – Get over CV19: -7%
  – Lắp đặt miễn phí
 • Máy tính để bàn CD500-5350

  6.200.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Đặt hàng trước
  – Bảo hành 3 năm
  – Get over CV19: -7%
  – Hotline 0936.390.550

  Máy tính để bàn CD500-5350

  6.200.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  Đặt hàng trước
  – Bảo hành 3 năm
  – Get over CV19: -7%
  – Hotline 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH HD500-5450

  5.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.0G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Get over CV19: -7%
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH HD500-5450

  5.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.0G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Get over CV19: -7%
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH HD500-5850

  5.700.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành tại nhà
  – Get over CV19: -7%
  – Lắp đặt miễn phí

  MÁY VI TÍNH HD500-5850

  5.700.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành tại nhà
  – Get over CV19: -7%
  – Lắp đặt miễn phí
 • MÁY VI TÍNH KD500-7450

  6.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành tại văn phòng
  – Get over CV19: -7%
  – Giao hàng miễn phí
   

  MÁY VI TÍNH KD500-7450

  6.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành tại văn phòng
  – Get over CV19: -7%
  – Giao hàng miễn phí
   
 • MÁY VI TÍNH KD500-7850

  6.400.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành siêu tốc
  – Get over CV19: -7%
  – Vận chuyển miễn phí

  MÁY VI TÍNH KD500-7850

  6.400.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành siêu tốc
  – Get over CV19: -7%
  – Vận chuyển miễn phí
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-9450

  7.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 1 đổi 1
  – Get over CV19: -7%
  – Tư vấn miễn phí

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-9450

  7.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 1 đổi 1
  – Get over CV19: -7%
  – Tư vấn miễn phí
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-9850

  7.700.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Đặt hàng trước
  – Bảo hành 3 năm
  – Get over CV19: -7%
  – Hỗ trợ nhanh 247

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-9850

  7.700.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Đặt hàng trước
  – Bảo hành 3 năm
  – Get over CV19: -7%
  – Hỗ trợ nhanh 247
 • MÁY VI TÍNH HD500-6450

  6.000.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.0G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Get over CV19: -7%
  – Lắp đặt miễn phí

  MÁY VI TÍNH HD500-6450

  6.000.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.0G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Hết hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Get over CV19: -7%
  – Lắp đặt miễn phí
 • MÁY VI TÍNH HD500-6850

  6.400.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành siêu tốc
  – Get over CV19: -7%
  – Vận chuyển miễn phí

  MÁY VI TÍNH HD500-6850

  6.400.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành siêu tốc
  – Get over CV19: -7%
  – Vận chuyển miễn phí
 • MÁY VI TÍNH KD500-8450

  6.700.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành tại nhà
  – Get over CV19: -7%
  – Hỗ trợ nhanh 247

  MÁY VI TÍNH KD500-8450

  6.700.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành tại nhà
  – Get over CV19: -7%
  – Hỗ trợ nhanh 247
 • MÁY VI TÍNH KD500-8850

  7.100.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 1 đổi 1
  – Get over CV19: -7%
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH KD500-8850

  7.100.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng

  – Bảo hành 1 đổi 1

  – Get over CV19: -7%

  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-0450

  7.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành tại văn phòng
  – Get over CV19: -7%
  – Giao hàng miễn phí

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-0450

  7.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành tại văn phòng
  – Get over CV19: -7%
  – Giao hàng miễn phí
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-0850

  8.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Đặt hàng trước
  – Bảo hành 3 năm
  – Get over CV19: -7%
  – Tư vấn miễn phí

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-0850

  8.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
  – Đặt hàng trước
  – Bảo hành 3 năm
  – Get over CV19: -7%
  – Tư vấn miễn phí
 • PC DELL PG VOSTRO 3681 SFF_42VT360001

  11.800.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Pentium G6400 (3.80 GHz,4 MB)
  – Dvdrw, wifi, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL PG VOSTRO 3681 SFF_42VT360001

  11.800.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Pentium G6400 (3.80 GHz,4 MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I3 VOSTRO 3681 STI3 1501W

  12.900.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i3-10100 (3.60 GHz,6 MB)
  – Wifi, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I3 VOSTRO 3681 STI3 1501W

  12.900.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i3-10100 (3.60 GHz,6 MB)
  – Wifi, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 OPTILEX 3070 SFFI5 3070SFF-9500-1TBKHDD

  15.600.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-9500 (3.0 to 4.4 GHz 9M)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 OPTILEX 3070 SFFI5 3070SFF-9500-1TBKHDD

  15.600.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-9500 (3.0 to 4.4 GHz 9M)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 VOSTRO 3681 SFF70226495

  16.200.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-10400 (4.00 GHz,6 MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 VOSTRO 3681 SFF70226495

  16.200.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-10400 (4.00 GHz,6 MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 INSPIRON 3671MTI5_70205608 70205608

  16.500.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  16Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I5-9400 (2.9GHz, 9MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 INSPIRON 3671MTI5_70205608 70205608

  16.500.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  16Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I5-9400 (2.9GHz, 9MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I7 VOSTRO 3888

  19.800.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  16Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i7-10700 (3.0GHz 12MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I7 VOSTRO 3888

  19.800.000
  – Ổ dẫn SSD 120Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  16Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i7-10700 (3.0GHz 12MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD 21.5 LED
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • Máy in canon 6030

  2.700.000

  – Khổ giấy: A4/A5

  – In đảo mặt: Không

  – Cổng giao tiếp: USB

  – Dùng mực: mực 325

  Máy in canon 6030

  2.700.000

  – Khổ giấy: A4/A5

  – In đảo mặt: Không

  – Cổng giao tiếp: USB

  – Dùng mực: mực 325

 • Máy in Canon 2900

  4.300.000

  – Chức năng: Print

  – Khổ giấy: A4/A5

  – In đảo mặt: Không

  – Cổng giao tiếp: USB

  – Dùng mực: Canon EP303

  Máy in Canon 2900

  4.300.000

  – Chức năng: Print

  – Khổ giấy: A4/A5

  – In đảo mặt: Không

  – Cổng giao tiếp: USB

  – Dùng mực: Canon EP303

 • Máy in HP 12a

  2.200.000

  – Khổ giấy: A4, A5, A6, B5
  – In đảo mặt: Không
  – Cổng giao tiếp: USB
  – Dùng mực : CF279A (~1000 trang)

  Máy in HP 12a

  2.200.000

  – Khổ giấy: A4, A5, A6, B5
  – In đảo mặt: Không
  – Cổng giao tiếp: USB
  – Dùng mực : CF279A (~1000 trang)

 • Máy in Canon 244dw

  7.000.000

  – In, Sao chép, Quét
  – Tốc độ (A4): lên tới 27 trang/phút khổ A4
  – Độ phân giải bản in: Lên đến 1200 x 1200dpi
  – In đảo mặt tự động – Bảng điều khiển gập đa chiều

  Máy in Canon 244dw

  7.000.000

  – In, Sao chép, Quét
  – Tốc độ (A4): lên tới 27 trang/phút khổ A4
  – Độ phân giải bản in: Lên đến 1200 x 1200dpi
  – In đảo mặt tự động – Bảng điều khiển gập đa chiều

 • Máy in Canon 241d

  4.700.000

  – Loại máy: Máy in laser đen trắng đa chức năng

  – Tối đa A4 Tốc độ in: 27 trang/phút In đảo mặt: Có

  – Cổng giao tiếp: USB Dùng mực: Canon 337 (2.400 trang)

  Máy in Canon 241d

  4.700.000

  – Loại máy: Máy in laser đen trắng đa chức năng

  – Tối đa A4 Tốc độ in: 27 trang/phút In đảo mặt: Có

  – Cổng giao tiếp: USB Dùng mực: Canon 337 (2.400 trang)

 • Máy in HP 28a

  3.000.000

  Đa chức năng copy, scan, in ấn đáp ứng nhu cầu sử dụng

  Thiết kế hiện đại nhỏ gọn, tiết kiệm không gian

  Tốc độ in tới 19 trang/phút in nhanh các tài liệu

  Khay giấy ra 100 tờ, in liên tục vô cùng tiện lợi

  Độ phân giải 600 x 600 dpi cho chất lượng in tốt

  Khả năng hỗ trợ các khổ giấy A4, A5, A6

   

  Máy in HP 28a

  3.000.000

   

  Đa chức năng copy, scan, in ấn đáp ứng nhu cầu sử dụng

  Thiết kế hiện đại nhỏ gọn, tiết kiệm không gian

  Tốc độ in tới 19 trang/phút in nhanh các tài liệu

  Khay giấy ra 100 tờ, in liên tục vô cùng tiện lợi

  Độ phân giải 600 x 600 dpi cho chất lượng in tốt

  Khả năng hỗ trợ các khổ giấy A4, A5, A6

 • HP 18″ – 2nd

  800.000

  – Kích thước: 18″
  – Độ phân giải: 1366×768
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Có sẵn hàng

  HP 18″ – 2nd

  800.000

  – Kích thước: 18″
  – Độ phân giải: 1366×768
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Có sẵn hàng

 • HP 19″ V194

  1.600.000

  – Kích thước: 18.5″
  – Độ phân giải: 1366 x 768 ( 16:9 )
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Hàng chưa về

  HP 19″ V194

  1.600.000

  – Kích thước: 18.5″
  – Độ phân giải: 1366 x 768 ( 16:9 )
  – Cổng giao tiếp: VGA
  Hàng chưa về

 • Viewsonic 22″ VA2201-H

  2.200.000

  – Kích thước: 21.5″
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
  – Có sẵn hàng

  Viewsonic 22″ VA2201-H

  2.200.000

  – Kích thước: 21.5″
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
  – Có sẵn hàng

 • DELL 22” E2220H

  2.400.000

  – Kích thước: 21.5″
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Có sẵn hàng

  DELL 22” E2220H

  2.400.000

  – Kích thước: 21.5″
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Có sẵn hàng

 • SAMSUNG 24” S24F350

  3.000.000

  – Kích thước: 23.5″
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
  – Có sẵn hàng

  SAMSUNG 24” S24F350

  3.000.000

  – Kích thước: 23.5″
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
  – Có sẵn hàng

 • DELL 24” E2420H

  3.000.000

  – Kích thước: 23.5″
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: VGA, Displayport
  – Có sẵn hàng

  DELL 24” E2420H

  3.000.000

  – Kích thước: 23.5″
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: VGA, Displayport
  – Có sẵn hàng

 • Màn hình 17″

  500.000

  – Kích thước: 17″
  – Độ phân giải: 1280 x 1024
  – Cổng giao tiếp: VGA

  Màn hình 17″

  500.000

  – Kích thước: 17″
  – Độ phân giải: 1280 x 1024
  – Cổng giao tiếp: VGA

 • Màn hình 19″

  600.000

  – Kích thước: 19″
  – Độ phân giải: 1366 x 768 ( 16:9 )
  – Cổng giao tiếp: VGA

  Màn hình 19″

  600.000

  – Kích thước: 19″
  – Độ phân giải: 1366 x 768 ( 16:9 )
  – Cổng giao tiếp: VGA

 • Màn hình 20″

  700.000

  – Kích thước: 20″
  – Độ phân giải: 1366 x 768 ( 16:9 )
  – Cổng giao tiếp: VGA

  Màn hình 20″

  700.000

  – Kích thước: 20″
  – Độ phân giải: 1366 x 768 ( 16:9 )
  – Cổng giao tiếp: VGA

 • Máy tính A4250

  900.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)

  Máy tính A4250

  900.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
 • Máy tính A2050

  600.000
  – Ổ cứng 160Gb
  – Bộ nhớ RAM 2Gb
  – CPU Intel® 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)

  Máy tính A2050

  600.000
  – Ổ cứng 160Gb
  – Bộ nhớ RAM 2Gb
  – CPU Intel® 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
 • Máy tính A2250

  700.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 2Gb
  – CPU Intel® 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)

  Máy tính A2250

  700.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 2Gb
  – CPU Intel® 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)