• MÁY VI TÍNH HD500-5450

  5.420.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.core 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH HD500-5450

  5.420.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.core 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH HD500-5850

  5.840.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.core 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH HD500-5850

  5.840.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.core 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH KD500-7450

  6.210.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® core i3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH KD500-7450

  6.210.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® core i3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH KD500-7850

  6.680.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® core i3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH KD500-7850

  6.680.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® core i3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH LD500-8450

  7.140.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® core i5 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH LD500-8450

  7.140.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® core i5 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH LD500-8850

  7.620.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® core i5 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH LD500-8850

  7.620.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® core i5 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH HD500-6450

  5.740.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core.G 3.2G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
   

  MÁY VI TÍNH HD500-6450

  5.740.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core.G 3.2G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
   
 • MÁY VI TÍNH HD500-6850

  6.180.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core.G 3.2G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH HD500-6850

  6.180.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core.G 3.2G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH KD500-8450

  6.660.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® core i3 3.4G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH KD500-8450

  6.660.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® core i3 3.4G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH KD500-8850

  7.080.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® core i3 3.4G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH KD500-8850

  7.080.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® core i3 3.4G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH LD500-9450

  7.480.000
   – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® core i5 3.2G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH LD500-9450

  7.480.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® core i5 3.2G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH LD500-9850

  7.920.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® core i5 3.2G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH LD500-9850

  7.920.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® core i5 3.2G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • CÂY MÁY TÍNH PC300 – 3425

  3.000.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ Dram 4Gb
  – Chipset Intel H81 GA
  – CPU: Intel® Core.G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  CÂY MÁY TÍNH PC300 – 3425

  3.000.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ Dram 4Gb
  – Chipset Intel H81 GA
  – CPU: Intel® Core.G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • CÂY MÁY TÍNH PC300 – 3625

  3.400.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ Dram 4Gb
  – Chipset Intel H81 GA
  – CPU: Intel®  Core.G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  CÂY MÁY TÍNH PC300 – 3625

  3.400.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ Dram 4Gb
  – Chipset Intel H81 GA
  – CPU: Intel®  Core.G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • CÂY MÁY TÍNH PC400 – 3825

  3.500.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ Dram 8Gb
  – Chipset Intel H81 GA
  – CPU: Intel®  Core.G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  CÂY MÁY TÍNH PC400 – 3825

  3.500.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ Dram 8Gb
  – Chipset Intel H81 GA
  – CPU: Intel®  Core.G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • CÂY MÁY TÍNH PC400 – 4425

  3.800.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb
  – Bộ nhớ Dram 8Gb
  – Chipset Intel H81 GA
  – CPU: Intel® Core.G 3.0Ghz/ 3Mcache
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  CÂY MÁY TÍNH PC400 – 4425

  3.800.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb
  – Bộ nhớ Dram 8Gb
  – Chipset Intel H81 GA
  – CPU: Intel® Core.G 3.0Ghz/ 3Mcache
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • CÂY MÁY TÍNH PC300 – 4625

  3.900.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ Dram 8Gb
  – Chipset Intel H81 GA
  – CPU: Intel® Core.G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  CÂY MÁY TÍNH PC300 – 4625

  3.900.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ Dram 8Gb
  – Chipset Intel H81 GA
  – CPU: Intel® Core.G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • CÂY MÁY TÍNH PC300 – 4825

  4.000.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ Dram 4Gb
  – Chipset Intel H81 GA
  – CPU: Intel® Core.i3 3.2Ghz/ 6Mcache
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  CÂY MÁY TÍNH PC300 – 4825

  4.000.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ Dram 4Gb
  – Chipset Intel H81 GA
  – CPU: Intel® Core.i3 3.2Ghz/ 6Mcache
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-7450

  6.840.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – Màn hình: Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành 3 năm

  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-7450

  6.840.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – Màn hình: Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành 3 năm

  – Hotline: 0936.390.550

 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-7650

  6.960.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – Màn hình: Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành 3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-7650

  6.960.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – Màn hình: Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành 3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-7850

  7.440.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – Màn hình Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành 3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-7850

  7.440.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – Intel® Pen.CoreG 3.3G/1151
  – Màn hình Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành 3 năm

  – Hotline: 0936.390.550

 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-8450

  7.740.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – Màn hình Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành 3 năm

  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-8450

  7.740.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – Màn hình Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành 3 năm

  – Hotline: 0936.390.550

 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-8650

  7.920.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – Màn hình Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành 3 năm

  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-8650

  7.920.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – Màn hình Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành 3 năm

  – Hotline: 0936.390.550

 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-8850

  8.360.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – Màn hình Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành 3 năm

  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-8850

  8.360.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – Intel® Core i3 3.6G/1151
  – Màn hình Lcd 19″ Led HP
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành 3 năm

  – Hotline: 0936.390.550

 • MÁY VI TÍNH TD500-6450

  8.160.000

  – Ổ cứng 240Gb SSD

  – Bộ nhớ DRAM 4Gb

  – CPU Intel® Core I3 3.6Ghz

  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port

  – Màn hình LCD 19″ LED

  – Bảo hành 5 năm

  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH TD500-6450

  8.160.000

  – Ổ cứng 240Gb SSD

  – Bộ nhớ DRAM 4Gb

  – CPU Intel® Core I3 3.6Ghz

  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port

  – Màn hình LCD 19″ LED

  – Bảo hành 5 năm

  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH TD500-6650

  8.740.000

  – Ổ cứng 240Gb SSD

  – Bộ nhớ DRAM 8Gb

  – Tốc độ CPU Intel® Core I3 3.6GHz

  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port

  – Màn hình LCD 19″ LED

  – Bảo hành 5 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH TD500-6650

  8.740.000

  – Ổ cứng 240Gb SSD

  – Bộ nhớ DRAM 8Gb

  – Tốc độ CPU Intel® Core I3 3.6GHz

  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port

  – Màn hình LCD 19″ LED

  – Bảo hành 5 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH TD500-6850

  9.070.000

  – Ổ cứng 1Tb HDD

  – Bộ nhớ DRAM 8Gb

  – CPU Intel® Core I3 3.6GHz

  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port

  – Màn hình LCD 19″ LED

  – Bảo hành 5 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH TD500-6850

  9.070.000

  – Ổ cứng 1Tb HDD

  – Bộ nhớ DRAM 8Gb

  – CPU Intel® Core I3 3.6GHz

  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port

  – Màn hình LCD 19″ LED

  – Bảo hành 5 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH TD500-8450

  9.380.000

  – Ổ cứng 240Gb SSD

  – Bộ nhớ DRAM 4Gb

  – CPU Intel® Core I5 3.4GHz

  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port

  – Màn hình LCD 19″ LED

  – Bảo hành 5 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH TD500-8450

  9.380.000

  – Ổ cứng 240Gb SSD

  – Bộ nhớ DRAM 4Gb

  – CPU Intel® Core I5 3.4GHz

  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port

  – Màn hình LCD 19″ LED

  – Bảo hành 5 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH TD500-8650

  9.960.000

  – Ổ cứng 240Gb SSD

  – Bộ nhớ DRAM 8Gb

  – CPU Intel® Core I5 3.4GHz

  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port

  – Màn hình LCD 19″ LED

  – Bảo hành 5 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH TD500-8650

  9.960.000

  – Ổ cứng 240Gb SSD

  – Bộ nhớ DRAM 8Gb

  – CPU Intel® Core I5 3.4GHz

  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port

  – Màn hình LCD 19″ LED

  – Bảo hành 5 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH TD500-8850

  11.240.000

  – Ổ cứng 512Gb SSD

  – Bộ nhớ DRAM 8Gb

  – CPU Intel® Core I5 3.4GHz

  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port

  – Màn hình LCD 19″ LED

  – Bảo hành 5 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH TD500-8850

  11.240.000

  – Ổ cứng 512Gb SSD

  – Bộ nhớ DRAM 8Gb

  – CPU Intel® Core I5 3.4GHz

  – Com port, Pci & Pci E port, DVI port

  – Màn hình LCD 19″ LED

  – Bảo hành 5 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH để bàn PG500-6450

  6.640.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® G 3.2GHz
  – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn PG500-6450

  6.640.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® G 3.2GHz
  – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN PG500-6850

  6.820.000
  – Ổ cứng HDD 1000Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® G 3.2GHz
  – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH ĐỂ BÀN PG500-6850

  6.820.000
  – Ổ cứng HDD 1000Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® G 3.2GHz
  – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CG500-8450

  7.520.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.6GHz
  – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CG500-8450

  7.520.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.6GHz
  – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CG500-8850

  7.680.000
  – Ổ cứng HDD 1000Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.6GHz
  – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CG500-8850

  7.680.000
  – Ổ cứng HDD 1000Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® Core i3 3.6GHz
  – VGA 2Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DG500-9450

  9.660.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA 4Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DG500-9450

  9.660.000
  – Ổ cứng SSD 240Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA 4Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DG500-9850

  9.880.000
  – Ổ cứng HDD 1000Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA 4Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DG500-9850

  9.880.000
  – Ổ cứng HDD 1000Gb
  – Bộ nhớ DDram 8Gb
  – CPU Intel® Core i5 3.4GHz
  – VGA 4Gb Ddr5 Graphic
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • PC DELL I3 VOSTRO 3670 MT

  12.400.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 4G/2400

  – CPU: Intel® Core I3 3.6G(8100)6M

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 1 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I3 VOSTRO 3670 MT

  12.400.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 4G/2400

  – CPU: Intel® Core I3 3.6G(8100)6M

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 1 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 VOSTRO 3670 MT

  14.300.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 4G/2400

  – CPU: Intel® Core I5 2.8G(8400)9M

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 1 năm 
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 VOSTRO 3670 MT

  14.300.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 4G/2400

  – CPU: Intel® Core I5 2.8G(8400)9M

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 1 năm 
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 OPTILEX 3060 SFF

  14.600.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 4G/2400

  – CPU: Intel® Core I5 2.8G(8400)9M

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 1 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 OPTILEX 3060 SFF

  14.600.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 4G/2400

  – CPU: Intel® Core I5 2.8G(8400)9M

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 1 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 INSPIRON 3670 MTI5

  14.800.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2400

  – CPU: Intel® Core I5 2.8G(8400)9M

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 1 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 INSPIRON 3670 MTI5

  14.800.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2400

  – CPU: Intel® Core I5 2.8G(8400)9M

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 1 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I7 VOSTRO 3670 MTI7

  18.800.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core I7 3.2G(8700)12M

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 1 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I7 VOSTRO 3670 MTI7

  18.800.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core I7 3.2G(8700)12M

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 1 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I7 VOSTRO 3670 MT

  20.600.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core I7 3.2G(8700)12M

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Vga Intel GTX 1050, 2GD5 

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 1 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I7 VOSTRO 3670 MT

  20.600.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core I7 3.2G(8700)12M

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Vga Intel GTX 1050, 2GD5 

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 1 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY DỰNG VIDEO SG600-8550

  26.500.000
  – Hdd 1Tb/64Mbcache Seagate
  – Ssd 120Gb/ R500Mb Kingston
  – Mainboard GIGABYTE B360/1151
  – DRAM4 16GB (2x8GB)/2666 Corsair
  – CPU Intel® Core i5 9400/9M.6Core
  – VGA Card Gigabyte GTX 1650
  – Power Ximatek X-POWER X-550
  – LCD 24″ Dell Ultra sharp E2417H
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 7% 
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY DỰNG VIDEO SG600-8550

  26.500.000
  – Hdd 1Tb/64Mbcache Seagate
  – Ssd 120Gb/ R500Mb Kingston
  – Mainboard GIGABYTE B360/1151
  – DRAM4 16GB (2x8GB)/2666 Corsair
  – CPU Intel® Core i5 9400/9M.6Core
  – VGA Card Gigabyte GTX 1650
  – Power Ximatek X-POWER X-550
  – LCD 24″ Dell Ultra sharp E2417H
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 7% 
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY DỰNG VIDEO SG600-8750

  29.400.000
  – Hdd 1Tb/64Mbcache Seagate
  – SSD sata 3 2,5 inch 240Gb
  – Mainboard GIGABYTE B360/1151
  – DRAM4 16GB (2x8GB)/2666 Corsair
  – CPU Intel® Core i5 9400/9M.6core
  – VGA Card Gigabyte GTX 1660 OC – 6GD
  – Power Cooler Master Elite V3 – 600W
  – LCD 24″ Dell Ultra sharp E2417H
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 7% 
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY DỰNG VIDEO SG600-8750

  29.400.000
  – Hdd 1Tb/64Mbcache Seagate
  – SSD sata 3 2,5 inch 240Gb
  – Mainboard GIGABYTE B360/1151
  – DRAM4 16GB (2x8GB)/2666 Corsair
  – CPU Intel® Core i5 9400/9M.6core
  – VGA Card Gigabyte GTX 1660 OC – 6GD
  – Power Cooler Master Elite V3 – 600W
  – LCD 24″ Dell Ultra sharp E2417H
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 7% 
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY DỰNG VIDEO SG600-8950

  31.500.000
  – Hdd 2Tb/64Mbcache Seagate
  – SSD 240GB M.2 NVMe Kington
  – Mainboard GIGABYTE B360/1151
  – DRAM4 16GB (2x8GB)/2666 Corsair
  – CPU Intel® Core i5 9400/9M.6core
  – Vga Card Gigabyte GTX 1660 Ti OC – 6GB
  – Power Cooler Master Elite V3 – 600W
  – LCD 24″ Dell Ultra sharp E2417H
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 7% 
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY DỰNG VIDEO SG600-8950

  31.500.000
  – Hdd 2Tb/64Mbcache Seagate
  – SSD 240GB M.2 NVMe Kington
  – Mainboard GIGABYTE B360/1151
  – DRAM4 16GB (2x8GB)/2666 Corsair
  – CPU Intel® Core i5 9400/9M.6core
  – Vga Card Gigabyte GTX 1660 Ti OC – 6GB
  – Power Cooler Master Elite V3 – 600W
  – LCD 24″ Dell Ultra sharp E2417H
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 7% 
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY DỰNG VIDEO SG800-9550

  35.600.000
  – HDD 2Tb/64Mbcache Seagate
  – SSD 240GB M.2 NVMe Kington
  – Mainboard GIGABYTE B360/1151
  – DRAM4 16GB (2x8GB)/2666 Corsair
  – CPU Intel® Core i7 8700/12M-6Core
  – Vga Card Gigabyte GTX 1660 Ti OC – 6GB
  – Power Cooler Master Elite V3 – 600W
  – LCD 24″ Dell Ultra sharp E2417H
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 7% 
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY DỰNG VIDEO SG800-9550

  35.600.000
  – HDD 2Tb/64Mbcache Seagate
  – SSD 240GB M.2 NVMe Kington
  – Mainboard GIGABYTE B360/1151
  – DRAM4 16GB (2x8GB)/2666 Corsair
  – CPU Intel® Core i7 8700/12M-6Core
  – Vga Card Gigabyte GTX 1660 Ti OC – 6GB
  – Power Cooler Master Elite V3 – 600W
  – LCD 24″ Dell Ultra sharp E2417H
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 7% 
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY DỰNG VIDEO SG800-9750

  39.400.000
  –HDD 2Tb/64Mbcache Seagate
  – SSD 240GB M.2 NVMe Kington
  – Mainboard GIGABYTE B360/1151
  – DRAM4 32GB (2x16GB)/3000 Gskill Trident
  – CPU Intel® Core i7 8700/12M.6Core
  – Vga Card Gigabyte GTX 1660 Ti OC – 6GB
  – Power Cooler Master Elite V3 – 600W
  – LCD 24″ Dell Ultra sharp E2417H
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 7% 
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY DỰNG VIDEO SG800-9750

  39.400.000
  –HDD 2Tb/64Mbcache Seagate
  – SSD 240GB M.2 NVMe Kington
  – Mainboard GIGABYTE B360/1151
  – DRAM4 32GB (2x16GB)/3000 Gskill Trident
  – CPU Intel® Core i7 8700/12M.6Core
  – Vga Card Gigabyte GTX 1660 Ti OC – 6GB
  – Power Cooler Master Elite V3 – 600W
  – LCD 24″ Dell Ultra sharp E2417H
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 7% 
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY DỰNG VIDEO SG800-9950

  59.500.000
  –HDD 2Tb/64Mbcache Seagate
  – SSD 240GB M.2 NVMe Kington
  – Mainboard GIGABYTE Z390/1151
  – DRAM4 32GB (2x16GB)/3000 Gskill Trident
  – CPU Intel® Core i7 9700K/12M-8Core
  – Vga Card Gigabyte RTX 2070 GAMING OC-8GB
  – Power SeaSonic 750W FOCUS – 80 PLUS®GOLD
  – LCD 24″ Dell Ultra sharp E2417H
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 7% 
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY DỰNG VIDEO SG800-9950

  59.500.000
  –HDD 2Tb/64Mbcache Seagate
  – SSD 240GB M.2 NVMe Kington
  – Mainboard GIGABYTE Z390/1151
  – DRAM4 32GB (2x16GB)/3000 Gskill Trident
  – CPU Intel® Core i7 9700K/12M-8Core
  – Vga Card Gigabyte RTX 2070 GAMING OC-8GB
  – Power SeaSonic 750W FOCUS – 80 PLUS®GOLD
  – LCD 24″ Dell Ultra sharp E2417H
  – Tặng phím chuột USB 
  – Chiết khấu 7% 
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÀN HÌNH DELL 22” E2216HV

  2.350.000

  – Tấm nền TN

  – Độ phân giải 1920 x 1080 dpi

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối : VGA

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  MÀN HÌNH DELL 22” E2216HV

  2.350.000

  – Tấm nền TN

  – Độ phân giải 1920 x 1080 dpi

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối : VGA

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • MÀN HÌNH DELL 23,8” P2419H

  4.150.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: HDMI, D.Port, VGA, USB

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  MÀN HÌNH DELL 23,8” P2419H

  4.150.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: HDMI, D.Port, VGA, USB

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • MÀN HÌNH DELL 23” S2319H

  3.650.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối: VGA, HDMI, Audio

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  MÀN HÌNH DELL 23” S2319H

  3.650.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối: VGA, HDMI, Audio

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • DELL ULTRASHARP 24” U2419H

  5.350.000

  – Tấm nền: IPS, ultra

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: HDMI, D.Port, VGA,USB 3.0

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  DELL ULTRASHARP 24” U2419H

  5.350.000

  – Tấm nền: IPS, ultra

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: HDMI, D.Port, VGA,USB 3.0

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • SAMSUNG 24” S24F350 – ĐEN

  2.950.000

  – Màn hình PLS 23.5”

  – Độ phân giải (1920×1080)

  – Góc nhìn 178°(H)/1780°(V)

  – Thời gian đáp ứng 4ms

  – Cổng kết nối 1VGA/1HDMI

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  SAMSUNG 24” S24F350 – ĐEN

  2.950.000

  – Màn hình PLS 23.5”

  – Độ phân giải (1920×1080)

  – Góc nhìn 178°(H)/1780°(V)

  – Thời gian đáp ứng 4ms

  – Cổng kết nối 1VGA/1HDMI

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • SAMSUNG 24″ LS24E360 – TRẮNG

  3.150.000

  – Màn hình PLS 23.6”

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 4ms

  – Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x D-Sub

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  SAMSUNG 24″ LS24E360 – TRẮNG

  3.150.000

  – Màn hình PLS 23.6”

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 4ms

  – Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x D-Sub

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988