• Cây vi tính HD500-4250

  3.790.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – CPU Intel® P.Core 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
   

  Cây vi tính HD500-4250

  3.790.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – CPU Intel® P.Core 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
 • Cây vi tính HD500-4350

  3.990.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – CPU Intel® P.Core 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm

  Cây vi tính HD500-4350

  3.990.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – CPU Intel® P.Core 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
 • Cây vi tính HD500-4450

  4.290.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – CPU Intel® P.Core 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
   

  Cây vi tính HD500-4450

  4.290.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – CPU Intel® P.Core 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
   
   
 • Cây vi tính KD500-5250

  4.490.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm

  Cây vi tính KD500-5250

  4.490.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
 • Cây vi tính KD500-5350

  4.690.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm

  Cây vi tính KD500-5350

  4.690.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
 • Cây vi tính KD500-5450

  4.990.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm

  Cây vi tính KD500-5450

  4.990.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
 • Cây vi tính HD500-6250

  4.290.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® P.Core 3.4G/1151v2
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
   

  Cây vi tính HD500-6250

  4.290.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® P.Core 3.4G/1151v2
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
 • Cây vi tính HD500-6350

  4.490.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® P.Core 3.4G/1151v2
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm

  Cây vi tính HD500-6350

  4.490.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® P.Core 3.4G/1151v2
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
 • Cây vi tính HD500-6450

  4.790.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® P.Core 3.4G/1151v2
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
   

  Cây vi tính HD500-6450

  4.790.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® P.Core 3.4G/1151v2
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
   
   
 • Cây vi tính KD500-7250

  5.490.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151v2
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm

  Cây vi tính KD500-7250

  5.490.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151v2
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
 • Cây vi tính KD500-7350

  5.690.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151v2
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm

  Cây vi tính KD500-7350

  5.690.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151v2
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
 • Cây vi tính KD500-7450

  5.990.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151v2
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm

  Cây vi tính KD500-7450

  5.990.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151v2
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy vi tính HD500-2250

  4.400.000
   – CPU Intel® G 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bàn phím chuột Logitech
  – Bảo hành 2 năm

  Máy vi tính HD500-2250

  4.400.000
   – CPU Intel® G 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bàn phím chuột Logitech
  – Bảo hành 2 năm
 • Máy vi tính HD500-2350

  4.600.000
   – CPU Intel® G 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bàn phím chuột Logitech
  – Bảo hành 2 năm

  Máy vi tính HD500-2350

  4.600.000
   – CPU Intel® G 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bàn phím chuột Logitech
  – Bảo hành 2 năm
 • Máy vi tính HD500-2450

  4.900.000
   – CPU Intel® G 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bàn phím chuột Logitech
  – Bảo hành 2 năm

  Máy vi tính HD500-2450

  4.900.000
   – CPU Intel® G 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bàn phím chuột Logitech
  – Bảo hành 2 năm
 • Máy vi tính KD500-3250

  5.000.000
   – CPU Intel® Core I3 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Màn hình LCD 19″ Philips

  – Bàn phím chuột Logitech

  – Bảo hành 2 năm

  Máy vi tính KD500-3250

  5.000.000
   – CPU Intel® Core I3 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bàn phím chuột Logitech
  – Bảo hành 2 năm
 • Máy vi tính KD500-3350

  5.200.000
   – CPU Intel® Core I3 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bàn phím chuột Logitech
  – Bảo hành 2 năm

  Máy vi tính KD500-3350

  5.200.000
   – CPU Intel® Core I3 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bàn phím chuột Logitech
  – Bảo hành 2 năm
 • Máy vi tính KD500-3450

  5.400.000
   – CPU Intel® Core I3 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bàn phím chuột Logitech
  – Bảo hành 2 năm

  Máy vi tính KD500-3450

  5.400.000
   – CPU Intel® Core I3 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bàn phím chuột Logitech
  – Bảo hành 2 năm
 • Máy tính để bàn CD500-3550

  3.190.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata 3
  – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++

  Máy tính để bàn CD500-3550

  3.190.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata 3
  – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
   GIẢM GIÁ THÊM 7%+++
 • Máy tính để bàn CD500-3650

  3.390.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata 3
  – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++

  Máy tính để bàn CD500-3650

  3.390.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata 3
  – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++
 • Máy tính để bàn CD500-4550

  3.590.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata 3
  – CPU Intel® Core I3 3.4G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++

  Máy tính để bàn CD500-4550

  3.590.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD 2,5″ sata 3
  – CPU Intel® Core I3 3.4G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++
 • Máy tính để bàn CD500-4650

  4.190.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata 3
  – CPU Intel® Core I3 3.4G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++

  Máy tính để bàn CD500-4650

  4.190.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata 3
  – CPU Intel® Core I3 3.4G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++
 • Máy tính để bàn CD500-5550

  4.590.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata 3
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++

  Máy tính để bàn CD500-5550

  4.590.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata 3
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++
 • Máy tính để bàn CD500-5650

  4.990.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata 3
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 16Gb
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++

  Máy tính để bàn CD500-5650

  4.990.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD 2,5″ sata 3
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 16Gb
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành 3 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++
 • MÁY VI TÍNH MD500-5350

  8.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/3000
  – CPU Intel® Pen.core 4.0G/1200
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bảo hành 4 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++

  MÁY VI TÍNH MD500-5350

  8.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/3000
  – CPU Intel® Pen.core 4.0G/1200
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bảo hành 4 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++
 • MÁY VI TÍNH MD500-5650

  8.900.000
  – Ổ cứng 480Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/3000
  – CPU Intel® Pen.core 4.0G/1200
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bảo hành 4 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++

  MÁY VI TÍNH MD500-5650

  8.900.000
  – Ổ cứng 480Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/3000
  – CPU Intel® Pen.core 4.0G/1200
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bảo hành 4 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++
 • MÁY VI TÍNH MD500-7350

  9.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/3000
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1200
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bảo hành 4 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++

  MÁY VI TÍNH MD500-7350

  9.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/3000
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1200
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bảo hành 4 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++
 • MÁY VI TÍNH MD500-7650

  10.200.000
  – Ổ cứng 480Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/3000
  – CPU Intel® Core I3 3.6G1200
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bảo hành 4 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++

  MÁY VI TÍNH MD500-7650

  10.200.000
  – Ổ cứng 480Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/3000
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1200
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bảo hành 4 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++
 • MÁY VI TÍNH MD500-9350

  10.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/3000
  – CPU Intel® Core I5 2.9G/1200
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bảo hành 4 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++

  MÁY VI TÍNH MD500-9350

  10.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/3000
  – CPU Intel® Core I5 2.9G/1200
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bảo hành 4 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++
 • MÁY VI TÍNH MD500-9650

  11.500.000
  – Ổ cứng 480Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/3000
  – CPU Intel® Core I5 2.9G/1200
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bảo hành 4 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++

  MÁY VI TÍNH MD500-9650

  11.500.000
  – Ổ cứng 480Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/3000
  – CPU Intel® Core I5 2.9G/1200
  – Màn hình LCD 19″ Philips
  – Bảo hành 4 năm
  – GIẢM GIÁ THÊM 7%+++
 • PC DELL PG VOSTRO 3681 ST PWTN12

  11.900.000
  – Ổ dẫn SSD 128Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Pentium G6400 (3.80 GHz,4 MB)
  – Màn hình: Dell LCD 19″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Hàng chưa về
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL PG VOSTRO 3681 ST PWTN12

  11.900.000
  – Ổ dẫn SSD 128Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Pentium G6400 (3.80 GHz,4 MB)
  – Màn hình: Dell LCD 19″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Hàng chưa về
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I3 OptiPlex 3090 Tower 42OT390002

  13.700.000
  – Ổ dẫn SSD 128Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i3-10105 (3.70 GHz,6 MB)
  – Màn hình: Dell LCD 19″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Hàng chưa về
  – Bảo hành: 3 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I3 OptiPlex 3090 Tower 42OT390002

  13.700.000
  – Ổ dẫn SSD 128Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i3-10105 (3.70 GHz,6 MB)
  – Màn hình: Dell LCD 19″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Hàng chưa về
  – Bảo hành: 3 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 OptiPlex 3090 SFF

  15.500.000
  – Ổ dẫn SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-10505 (3.2GHz,6 MB)
  – Màn hình: Dell LCD 19″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Sẵn hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 OptiPlex 3090 SFF

  15.500.000
  – Ổ dẫn SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-10505 (3.2GHz,6 MB)
  – Màn hình: Dell LCD 19″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Sẵn hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 Inspiron 3891 MTI51101W1

  15.900.000
  – Ổ dẫn SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-11400 (2.6 to 4.4 GHz 9M)
  – Màn hình: Dell LCD 19″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Sẵn hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 Inspiron 3891 MTI51101W1

  15.900.000
  – Ổ dẫn SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-11400 (2.6 to 4.4 GHz 9M)
  – Màn hình: Dell LCD 19″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Sẵn hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 Vostro 3910MT

  16.800.000
  – Ổ dẫn SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I5-12400 (Up to 4.4GHz, 18MB)
  – Màn hình: Dell LCD 19″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Sẵn hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 Vostro 3910MT

  16.800.000
  – Ổ dẫn SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I5-12400 (Up to 4.4GHz, 18MB)
  – Màn hình: Dell LCD 19″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Sẵn hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I7 Vostro 3910 Tower

  22.500.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i7-12700 (Up to 4.9GHz 25MB)
  – Màn hình: Dell LCD 19″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Sẵn hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I7 Vostro 3910 Tower

  22.500.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i7-12700 (Up to 4.9GHz 25MB)
  – Màn hình: Dell LCD 19″
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Sẵn hàng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • LCD 19” China Pro

  1.390.000

  – Kích thước: 19″
  – Độ phân giải: 1366×768
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Bảo hành: 24 tháng

  – Đặt hàng

  LCD 19” China Pro

  1.390.000

  – Kích thước: 19″
  – Độ phân giải: 1366×768
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Bảo hành: 24 tháng

  – Đặt hàng

 • Hikvision DS-5022FN-C 22

  1.890.000

  Kích thước: 21.5 inch

  Độ phân giải: FHD (1920×1080)

  Tốc độ làm mới: 60Hz

  Thời gian đáp ứng: 6ms (GtG)

  Cổng kết nối: VGA, HDMI 1.4

  Phụ kiện: Cáp nguồn, cáp HDMI, HDSD

  Đặt hàng

  Hikvision DS-5022FN-C 22

  1.890.000

  Kích thước: 21.5 inch

  Độ phân giải: FHD (1920×1080)

  Tốc độ làm mới: 60Hz

  Thời gian đáp ứng: 6ms (GtG)

  Cổng kết nối: VGA, HDMI 1.4

  Phụ kiện: Cáp nguồn, cáp HDMI, HDSD

  Đặt hàng

 • HKC 24″ MB24V13

  2.290.000

  Màn hình phẳng LED

  Chân vuông “LED | Panel VA | 23.8″” | 1920 x 1080 | 16:9| 75hz

  Độ sáng: 250 cd/m2 | 3000:1 | 16.7 triệu màu

  T/g đáp ứng: 4ms (GTG)

  Kết nối: VGA| HDMI

  Phụ kiện: Adapter|HDMI cable”

  HKC 24″ MB24V13

  2.290.000

  Màn hình phẳng LED

  Chân vuông “LED | Panel VA | 23.8″” | 1920 x 1080 | 16:9| 75hz

  Độ sáng: 250 cd/m2 | 3000:1 | 16.7 triệu màu

  T/g đáp ứng: 4ms (GTG)

  Kết nối: VGA| HDMI

  Phụ kiện: Adapter|HDMI cable”

 • Philips 19″ 191S8LHSB2

  1.890.000

  – Kích thước: 18.5″ (1366 x 768), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Philips 19″ 191S8LHSB2

  1.890.000

  – Kích thước: 18.5″ (1366 x 768), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Philips 22” 223v5

  2.390.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Philips 22” 223v5

  2.390.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Phillips 24″ 241v8

  2.890.000

  – Kích thước: 23.8″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 4 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Phillips 24″ 241v8

  2.890.000

  – Kích thước: 23.8″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 4 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • SAMSUNG 22″ LS22A336NHEXXV

  2.590.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170(H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  SAMSUNG 22″ LS22A336NHEXXV

  2.590.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170(H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • SAMSUNG 19″ LS19A330NHEXXV

  2.090.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170 (H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  SAMSUNG 19″ LS19A330NHEXXV

  2.090.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170 (H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • SAMSUNG 22” LF22T350

  2.890.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Công nghệ đồng bộ: FreeSync
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  SAMSUNG 22” LF22T350

  2.890.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Công nghệ đồng bộ: FreeSync
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • SAMSUNG 24” LF24T350

  3.090.000

  – Kích thước: 23.5″
  – Độ phân giải: 1920 x 1080 ( 16:9 )
  – Công nghệ tấm nền: VA
  – Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Thời gian phản hồi: 4 ms
  – Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  SAMSUNG 24” LF24T350

  3.090.000

  – Kích thước: 23.5″
  – Độ phân giải: 1920 x 1080 ( 16:9 )
  – Công nghệ tấm nền: VA
  – Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Thời gian phản hồi: 4 ms
  – Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Dell 22″ E2216HV

  2.790.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170(H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Dell 22″ E2216HV

  2.790.000

  – Kích thước: 21.5″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 170(H) / 160 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Dell 24″ SE2422H

  3.890.000

  – Kích thước: 23.8″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Dell 24″ SE2422H

  3.890.000

  – Kích thước: 23.8″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Máy tính để bàn HD500-4550

  5.690.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – CPU Intel® P.Core 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
   

  Máy tính để bàn HD500-4550

  5.690.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – CPU Intel® P.Core 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính để bàn HD500-4650

  5.990.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – CPU Intel® P.Core 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính để bàn HD500-4650

  5.990.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2400
  – CPU Intel® P.Core 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • MÁY VI TÍNH KD500-6450

  6.290.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
   

  MÁY VI TÍNH KD500-6450

  6.290.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
   
   
 • Máy tính để bàn KD500-6850

  6.790.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính để bàn KD500-6850

  6.790.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-8450

  7.090.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – CPU Intel® Core I5 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-8450

  7.090.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – CPU Intel® Core I5 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính để bàn MD500-8850

  7.590.000
  – Ổ cứng 480Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – CPU Intel® Core I5 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính để bàn MD500-8850

  7.590.000
  – Ổ cứng 480Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2400
  – CPU Intel® Core I5 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: Philips 19″ 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm