• Máy tính để bàn CD500-3550

  3.890.000
   – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Đặt hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính để bàn CD500-3550

  3.890.000
   – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Đặt hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính để bàn CD500-3650

  4.190.000
  – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính để bàn CD500-3650

  4.190.000
  – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính để bàn CD500-4550

  6.090.000
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/ 1151
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/ 2666
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính để bàn CD500-4550

  6.090.000
   – CPU Intel® Core I3 3.6G/ 1151
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/ 2666
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính để bàn CD500-4650

  4.990.000
  – CPU Intel® Core I3 3.4G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính để bàn CD500-4650

  4.990.000
  – CPU Intel® Core I3 3.4G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính để bàn CD500-5550

  6.890.000
  – CPU Intel® Core I5 3.4G/ 1151
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/ 2666
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính để bàn CD500-5550

  6.890.000
  – CPU Intel® Core I5 3.4G/1151
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/ 2666
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính để bàn CD500-5650

  5.790.000
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính để bàn CD500-5650

  5.790.000
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính để bàn HD500-4550

  4.090.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
   

  Máy tính để bàn HD500-4550

  4.090.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính để bàn HD500-4650

  4.390.000
   – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính để bàn HD500-4650

  4.390.000
   – CPU Intel® P.Core 3.2G
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • MÁY VI TÍNH KD500-8450

  6.990.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
   

  MÁY VI TÍNH KD500-8450

  6.990.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
   
   
 • Máy tính để bàn KD500-6650

  5.790.000
  – Ổ cứng 500Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính để bàn KD500-6650

  5.790.000
  – Ổ cứng 500Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-0450

  7.890.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-0450

  7.890.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 3.4G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • Máy tính để bàn MD500-8650

  6.690.000
  – Ổ cứng 500Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm

  Máy tính để bàn MD500-8650

  6.690.000
  – Ổ cứng 500Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Có sẵn hàng
  – Bảo hành 3 năm
 • MÁY VI TÍNH HD500-5350

  9.500.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 4.0G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Philips 223v5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  MÁY VI TÍNH HD500-5350

  9.500.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 4.0G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Philips 223v5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • MÁY VI TÍNH HD500-5650

  10.400.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 4.0G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Philips 223v5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  MÁY VI TÍNH HD500-5650

  10.400.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 4.0G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Philips 223v5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • MÁY VI TÍNH KD500-7350

  10.600.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Philips 223v5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  MÁY VI TÍNH KD500-7350

  10.600.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Philips 223v5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • MÁY VI TÍNH KD500-7650

  11.500.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Philips 223v5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  MÁY VI TÍNH KD500-7650

  11.500.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình  22″ Philips 223v5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • MÁY VI TÍNH MD500-9350

  12.000.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 2.9G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Philips 223v5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  MÁY VI TÍNH MD500-9350

  12.000.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 2.9G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Philips 223v5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • MÁY VI TÍNH MD500-9650

  12.900.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 2.9G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Philips 223v5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn

  MÁY VI TÍNH MD500-9650

  12.900.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 2.9G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 22″ Philips 223v5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • PC DELL PG VOSTRO 3681 ST PWTN12

  13.400.000
  – Ổ dẫn SSD 128Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Pentium G6400 (3.80 GHz,4 MB)
  – Dvdrw, wifi, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL PG VOSTRO 3681 ST PWTN12

  13.400.000
  – Ổ dẫn SSD 128Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Pentium G6400 (3.80 GHz,4 MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I3 VOSTRO 3888 MT 70226497

  14.200.000
  – Ổ dẫn SSD 128Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i3-10100 (3.60 GHz,6 MB)
  – Wifi, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I3 VOSTRO 3888 MT 70226497

  14.200.000
  – Ổ dẫn SSD 128Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i3-10100 (3.60 GHz,6 MB)
  – Wifi, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 Vostro 3888 MTI5_RJMM6D1

  17.000.000
  – Ổ dẫn SSD 128Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-10400 (4.00 GHz,6 MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 Vostro 3888 MTI5_RJMM6D1

  17.000.000
  – Ổ dẫn SSD 128Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-10400 (4.00 GHz,6 MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 Vostro 3681 SFF 70271213

  17.000.000
  – Ổ dẫn SSD 128Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I510400 (2.9GHz, 9MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 Vostro 3681 SFF 70271213

  17.000.000
  – Ổ dẫn SSD 128Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I5-10400 (2.9GHz, 9MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 Inspiron 3891 MTI51101W1

  17.400.000
  – Ổ dẫn SSD 128Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-11400 (2.6 to 4.4 GHz 9M)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 Inspiron 3891 MTI51101W1

  17.400.000
  – Ổ dẫn SSD 128Gb
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i5-11400 (2.6 to 4.4 GHz 9M)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I7 VOSTRO 3888 70271215

  23.100.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM  16Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i7-10700 (3.0GHz 12MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I7 VOSTRO 3888 70271215

  23.100.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM  16Gb/2666
  – CPU: Intel® Core i7-10700 (3.0GHz 12MB)
  – Dvdrw, blutooth
  – Màn hình: Dell LCD E2220H
  – Bàn phím chuột: USB Dell
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • LCD 19” China Pro

  1.500.000

  – Kích thước: 19″
  – Độ phân giải: 1366×768
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Bảo hành: 24 tháng

  – Có sẵn hàng

  LCD 19” China Pro

  1.500.000

  – Kích thước: 19″
  – Độ phân giải: 1366×768
  – Cổng giao tiếp: VGA
  – Bảo hành: 24 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Philips 19″ 191S8LHSB2

  2.100.000

  – Kích thước: 18.5″ (1366 x 768), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 24 tháng

  – Có sẵn hàng

  Philips 19″ 191S8LHSB2

  2.100.000

  – Kích thước: 18.5″ (1366 x 768), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 24 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Philips 22” 223v5

  2.500.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Philips 22” 223v5

  2.500.000

  – Kích thước: 22″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền TN, Góc nhìn: 90 (H) / 65 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 5 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Phillips 24″ 241v8

  3.000.000

  – Kích thước: 23.8″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 4 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Phillips 24″ 241v8

  3.000.000

  – Kích thước: 23.8″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 4 ms
  – HIển thị màu sắc: 16.7 triệu màu
  – Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • SAMSUNG 24” S24F390

  3.700.000

  – Kích thước: 23.5″
  – Độ phân giải: 1920 x 1080 ( 16:9 )
  – Công nghệ tấm nền: VA
  – Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Thời gian phản hồi: 4 ms
  – Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  SAMSUNG 24” S24F390

  3.700.000

  – Kích thước: 23.5″
  – Độ phân giải: 1920 x 1080 ( 16:9 )
  – Công nghệ tấm nền: VA
  – Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Thời gian phản hồi: 4 ms
  – Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Dell E2420H

  4.100.000

  – Kích thước: 23.8″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

  Dell E2420H

  4.100.000

  – Kích thước: 23.8″ (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9
  – Tấm nền IPS, Góc nhìn: 178 (H) / 178 (V)
  – Tần số quét: 60Hz , Thời gian phản hồi 8 ms
  – Cổng hình ảnh: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x VGA/D-sub

  – Bảo hành: 36 tháng

  – Có sẵn hàng

 • Máy vi tính 1

  5.200.000
   – CPU Intel® G 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ Philips
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550 

  Máy vi tính 1

  5.200.000
   – CPU Intel® G 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ Philips
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550 
 • Máy vi tính 2

  5.400.000
   – CPU Intel® G 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ Philips
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550 

  Máy vi tính 2

  5.400.000
   – CPU Intel® G 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ Philips
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550 
 • Máy vi tính 3

  5.700.000
   – CPU Intel® G 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/1600
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ Philips
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550 

  Máy vi tính 3

  5.700.000
   – CPU Intel® G 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/1600
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ Philips
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550 
 • Máy vi tính 4

  5.850.000
   – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ Philips
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550 

  Máy vi tính 4

  5.850.000
   – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ Philips
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550 
 • Máy vi tính 5

  6.050.000
   – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ Philips
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550 

  Máy vi tính 5

  6.050.000
   – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ Philips
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550 
 • Máy vi tính 6

  6.350.000
   – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/1600
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ Philips
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550 

  Máy vi tính 6

  6.350.000
   – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/1600
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ Philips
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550 
 • PC LENOVO V50T 13IMB

  9.900.000
  – Ổ Cứng: HDD 1Tb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – CPU: Intel® Pentium G6400 (4.0 GHz,4 MB)
  – VGA: Intel UHD Graphics 610
  – Màn hình: LCD 20″ Lenovo
  – Bàn phím chuột: USB Lenovo
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm

  PC LENOVO V50T 13IMB

  9.900.000
  – Ổ Cứng: HDD 1Tb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – CPU: Intel® Pentium G6400 (4.0 GHz,4 MB)
  – VGA: Intel UHD Graphics 610
  – Màn hình: LCD 20″ Lenovo
  – Bàn phím chuột: USB Lenovo
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
 • PC Lenovo ThinkCentre neo 50s

  11.200.000
  – Ổ Cứng: HDD 1Tb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I3 12100 (3.3 up to 4.3 GHz,12 MB)
  – VGA: Intel UHD Graphics 730
  – Màn hình: LCD 20″ Lenovo
  – Bàn phím chuột: USB Lenovo
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm

  PC Lenovo ThinkCentre neo 50s

  11.200.000
  – Ổ Cứng: HDD 1Tb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I3 12100 (3.3 up to 4.3 GHz,12 MB)
  – VGA: Intel UHD Graphics 730
  – Màn hình: LCD 20″ Lenovo
  – Bàn phím chuột: USB Lenovo
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
 • PC LENOVO ThinkCentre neo 50t 11SC001LVA

  12.400.000
  – Ổ dẫn: SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I3 12100 (3.3 up to 4.3 GHz,12 MB)
  – VGA: Intel UHD Graphics 730
  – Màn hình: LCD 20″ Lenovo
  – Bàn phím chuột: USB Lenovo
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm

  PC LENOVO ThinkCentre neo 50t 11SC001LVA

  12.400.000
  – Ổ dẫn: SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I3 12100 (3.3 up to 4.3 GHz,12 MB)
  – VGA: Intel UHD Graphics 730
  – Màn hình: LCD 20″ Lenovo
  – Bàn phím chuột: USB Lenovo
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
 • PC Lenovo ThinkCentre neo 50t

  14.500.000
  – Ổ dẫn: SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I5 12400 (2.5 up to 4.4 GHz,18 MB)
  – VGA: Intel UHD Graphics 730
  – Màn hình: LCD 20″ Lenovo
  – Bàn phím chuột: USB Lenovo
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm

  PC Lenovo ThinkCentre neo 50t

  14.500.000
  – Ổ dẫn: SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I5 12400 (2.5 up to 4.4 GHz,18 MB)
  – VGA: Intel UHD Graphics 730
  – Màn hình: LCD 20″ Lenovo
  – Bàn phím chuột: USB Lenovo
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
 • PC Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen5

  15.000.000
  – Ổ dẫn: SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I5 12400 (2.5 up to 4.4 GHz,18 MB)
  – VGA: Intel UHD Graphics 730
  – Màn hình: LCD 20″ Lenovo
  – Bàn phím chuột: USB Lenovo
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm

  PC Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen5

  15.000.000
  – Ổ dẫn: SSD 256Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I5 12400 (2.5 up to 4.4 GHz,18 MB)
  – VGA: Intel UHD Graphics 730
  – Màn hình: LCD 20″ Lenovo
  – Bàn phím chuột: USB Lenovo
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
 • PC Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen7

  20.000.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I7 12700 (2.1 up to 4.8 GHz,25 MB)
  – VGA: Intel UHD Graphics 770
  – Màn hình: LCD 20″ Lenovo
  – Bàn phím chuột: USB Lenovo
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm

  PC Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen7

  20.000.000
  – Ổ dẫn SSD 512Gb
  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – CPU: Intel® Core I7 12700 (2.1 up to 4.8 GHz,25 MB)
  – VGA: Intel UHD Graphics 770
  – Màn hình: LCD 20″ Lenovo
  – Bàn phím chuột: USB Lenovo
  – Giao hàng hợp đồng
  – Bảo hành: 2 năm
 • Apple iPad Gen 9 10.2″ 2021 Wifi 64Gb MK2K3ZA/A

  8.490.000

  – Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 10.2Inch

  – Chipset/ CPU: A13 64bit Bionic 6 nhân

  – Bộ nhớ trong: 64Gb

  – Kết nối: Wifi/ Bluetooth

  – Hệ điều hành: ipadOS 15

  Apple iPad Gen 9 10.2″ 2021 Wifi 64Gb MK2K3ZA/A

  8.490.000

  – Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 10.2Inch

  – Chipset/ CPU: A13 64bit Bionic 6 nhân

  – Bộ nhớ trong: 64Gb

  – Kết nối: Wifi/ Bluetooth

  – Hệ điều hành: ipadOS 15

 • Apple iPad Gen 9 10.2″ 2021 Wifi 64Gb MK2L3ZA/A

  8.690.000

  – Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 10.2Inch

  – Chipset/ CPU: A13 64bit Bionic 6 nhân

  – Bộ nhớ trong: 64Gb

  – Kết nối: Wifi/ Bluetooth

  – Hệ điều hành: ipadOS 15

  Apple iPad Gen 9 10.2″ 2021 Wifi 64Gb MK2L3ZA/A

  8.690.000

  – Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 10.2Inch

  – Chipset/ CPU: A13 64bit Bionic 6 nhân

  – Bộ nhớ trong: 64Gb

  – Kết nối: Wifi/ Bluetooth

  – Hệ điều hành: ipadOS 15

 • Samsung Galaxy Tab A7 (T225N)

  3.690.000

  Chip đồ hoạ (GPU): IMG PowerVR GE8320

  RAM: 3 GB

  Bộ nhớ tronng: 32 GB

  Màn hình: TFT LCD 8.7Inch, Độ phân giải 800×1340

  Dung lượng pin: 5100 mAh, hỗ trợ sạc nhanh

  Samsung Galaxy Tab A7 (T225N)

  3.690.000

  Chip đồ hoạ (GPU): IMG PowerVR GE8320

  RAM: 3 GB

  Bộ nhớ tronng: 32 GB

  Màn hình: TFT LCD 8.7Inch, Độ phân giải 800×1340

  Dung lượng pin: 5100 mAh, hỗ trợ sạc nhanh

 • Samsung Galaxy Tab A8 2022 X205N

  6.390.000

  – Màn hình: TFT, 10.0Inch

  – Chipset/ CPU: UniSoc T618

  – Ram: 4Gb

  – Bộ nhớ trong: 64Gb

  – Kết nối: 4G + Wifi + Thoại

  – Hệ điều hành: Android 11

  Samsung Galaxy Tab A8 2022 X205N

  6.390.000

  – Màn hình: TFT, 10.0Inch

  – Chipset/ CPU: UniSoc T618

  – Ram: 4Gb

  – Bộ nhớ trong: 64Gb

  – Kết nối: 4G + Wifi + Thoại

  – Hệ điều hành: Android 11

 • Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4Inch P615

  8.390.000

  – Màn hình: PLS TFT LCD, 10.4Inch

  – Chipset/ CPU: Exynos 9611 8 nhân

  – Ram: 4Gb

  – Bộ nhớ trong: 64Gb

  – Kết nối: 4G + Wifi + Thoại

  – Hệ điều hành: Android 10

  Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4Inch P615

  8.390.000

  – Màn hình: PLS TFT LCD, 10.4Inch

  – Chipset/ CPU: Exynos 9611 8 nhân

  – Ram: 4Gb

  – Bộ nhớ trong: 64Gb

  – Kết nối: 4G + Wifi + Thoại

  – Hệ điều hành: Android 10

 • Samsung Galaxy Tab S7 FE LTE T735

  12.390.000

  – Màn hình: TFT, 12.4Inch

  – Chipset/ CPU: Snapdragon 750G

  – Ram: 4Gb

  – Bộ nhớ trong: 64Gb

  – Kết nối: 5G + Wifi

  – Hệ điều hành: Android 11

  Samsung Galaxy Tab S7 FE LTE T735

  12.390.000

  – Màn hình: TFT, 12.4Inch

  – Chipset/ CPU: Snapdragon 750G

  – Ram: 4Gb

  – Bộ nhớ trong: 64Gb

  – Kết nối: 5G + Wifi

  – Hệ điều hành: Android 11

 • Máy in HP 107

  2.500.000

  Độ phân giải cao lên đến 1200×1200 dpi, cho bản in sắc nét

  Máy in có thiết kế nhỏ gọn để vừa với không gian của bạn

  Tốc độ in lên đến 20 trang/phút. Trang đầu tiên ra 8,3 giây

  Dễ dàng in từ điện thoại thông minh và máy tính bảng

  Bảng điều khiển dễ sử dụng giúp thao tác nhanh chóng

  Máy in HP 107

  2.500.000

  Độ phân giải cao lên đến 1200×1200 dpi, cho bản in sắc nét

  Máy in có thiết kế nhỏ gọn để vừa với không gian của bạn

  Tốc độ in lên đến 20 trang/phút. Trang đầu tiên ra 8,3 giây

  Dễ dàng in từ điện thoại thông minh và máy tính bảng

  Bảng điều khiển dễ sử dụng giúp thao tác nhanh chóng

 • Máy in HP 12a

  2.700.000

  Chức năng: In

  Khỗ giấy: A4

  Tốc độ: 18 trang/phút

  Độ phân giải: 600x600x2dpi

  Bộ nhớ: 2MB

  Kết nối: 1 Hi-Speed USB 2.0

  Bảng điều khiển: 2 đèn LED

  Bảo hành: 12 tháng

  Máy in HP 12a

  2.700.000

  Chức năng: In

  Khỗ giấy: A4

  Tốc độ: 18 trang/phút

  Độ phân giải: 600x600x2dpi

  Bộ nhớ: 2MB

  Kết nối: 1 Hi-Speed USB 2.0

  Bảng điều khiển: 2 đèn LED

  Bảo hành: 12 tháng

 • Máy in HP 28a

  3.100.000

  Đa chức năng copy, scan, in ấn đáp ứng nhu cầu sử dụng

  Thiết kế hiện đại nhỏ gọn, tiết kiệm không gian

  Tốc độ in tới 19 trang/phút in nhanh các tài liệu

  Khay giấy ra 100 tờ, in liên tục vô cùng tiện lợi

  Độ phân giải 600 x 600 dpi cho chất lượng in tốt

  Khả năng hỗ trợ các khổ giấy A4, A5, A6

   

  Máy in HP 28a

  3.100.000

   

  Đa chức năng copy, scan, in ấn đáp ứng nhu cầu sử dụng

  Thiết kế hiện đại nhỏ gọn, tiết kiệm không gian

  Tốc độ in tới 19 trang/phút in nhanh các tài liệu

  Khay giấy ra 100 tờ, in liên tục vô cùng tiện lợi

  Độ phân giải 600 x 600 dpi cho chất lượng in tốt

  Khả năng hỗ trợ các khổ giấy A4, A5, A6

 • Máy in canon 6030

  3.300.000

  Thiết kế chống kẹt giấy thông minh, tiết kiệm chi phí tối đa

  Tốc độ in nhanh với 18 trang/phút tiết kiệm thời gian

  Độ phân giải 600 x 600 dpi cho bản in rõ nét

  Thiết kế bảng điều khiển nút nhấn dễ dàng thao tác

  Máy in có khay nạp giấy tiêu chuẩn 150 tờs

  Máy in canon 6030

  3.300.000

  Thiết kế chống kẹt giấy thông minh, tiết kiệm chi phí tối đa

  Tốc độ in nhanh với 18 trang/phút tiết kiệm thời gian

  Độ phân giải 600 x 600 dpi cho bản in rõ nét

  Thiết kế bảng điều khiển nút nhấn dễ dàng thao tác

  Máy in có khay nạp giấy tiêu chuẩn 150 tờs

 • Máy in Canon 6230dn

  4.600.000

  Dùng mực Canon 326 chính hãng kéo dài tuổi thọ của máy

  Tốc độ in vượt trội đến 25 trang/phút giải quyết tốt công việc

  Chức năng in đảo mặt tự động tiết kiệm chi phí giấy in

  Chế độ ngủ và tự động tắt máy không sử dụng giúp tiết kiệm điện

  In dễ dàng từ thiết bị di động với ứng dụng Canon Mobile Printing

  Máy in Canon 6230dn

  4.600.000

  Dùng mực Canon 326 chính hãng kéo dài tuổi thọ của máy

  Tốc độ in vượt trội đến 25 trang/phút giải quyết tốt công việc

  Chức năng in đảo mặt tự động tiết kiệm chi phí giấy in

  Chế độ ngủ và tự động tắt máy không sử dụng giúp tiết kiệm điện

  In dễ dàng từ thiết bị di động với ứng dụng Canon Mobile Printing

 • Máy in Canon 2900

  4.000.000

  Dùng mực Canon Cartridge 303 tăng tuổi thọ của máy

  Tốc độ in nhanh với 12 trang/phút tiết kiệm thời gian

  Độ phân giải 2400 x 600 dpi cho bản in rõ nét

  Thiết kế bảng điều khiển nút nhấn dễ dàng thao tác

  Cổng kết nối USB 2.0 tương thích mọi hệ điều hành Windows

  Máy in Canon 2900

  4.000.000

  Dùng mực Canon Cartridge 303 tăng tuổi thọ của máy

  Tốc độ in nhanh với 12 trang/phút tiết kiệm thời gian

  Độ phân giải 2400 x 600 dpi cho bản in rõ nét

  Thiết kế bảng điều khiển nút nhấn dễ dàng thao tác

  Cổng kết nối USB 2.0 tương thích mọi hệ điều hành Windows

 • Laptop Dell Vostro 3400 70234073

  17.600.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5-1135G7
  – VGA: Intel UHD Graphics
  – Màn hình: 14″ FHD

  Laptop Dell Vostro 3400 70234073

  17.600.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5-1135G7
  – VGA: Intel UHD Graphics
  – Màn hình: 14″ FHD
 • Laptop Asus X515EA-EJ1046T

  17.700.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5-1135G7
  – VGA: UHD Graphics
  – Màn hình: 15.6″ FHD

  Laptop Asus X515EA-EJ1046T

  17.700.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5-1135G7
  – VGA: UHD Graphics
  – Màn hình: 15.6″ FHD
 • Laptop Dell Inspiron 3501 N3501B

  18.400.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5-1135G7
  – VGA: MX230 2Gb DDR5
  – Màn hình: 15.6″ FHD

  Laptop Dell Inspiron 3501 N3501B

  18.400.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5-1135G7
  – VGA: MX230 2Gb DDR5
  – Màn hình: 15.6″ FHD
 • Laptop Asus A515EA-BQ498T

  18.500.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5-1135G7
  – VGA: UHD Graphics
  – Màn hình: 15.6″ FHD

  Laptop Asus A515EA-BQ498T

  18.500.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5-1135G7
  – VGA: UHD Graphics
  – Màn hình: 15.6″ FHD
 • Laptop DELL VOSTRO 3500 V3500A

  18.700.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5-11135G7
  – VGA: Intel UHD Graphics
  – Màn hình: 15.6″ FHD

  Laptop DELL VOSTRO 3500 V3500A

  18.700.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5-11135G7
  – VGA: Intel UHD Graphics
  – Màn hình: 15.6″ FHD
 • Laptop DELLG55500 7025 2797

  27.700.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb
  – CPU Intel® Core I7-10750H
  – VGA: 1650Ti 4Gb
  – Màn hình: 15.6″ FHD

  Laptop DELLG55500 7025 2797

  27.700.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb
  – CPU Intel® Core I7-10750H
  – VGA: 1650Ti 4Gb
  – Màn hình: 15.6″ FHD