• Máy tính để bàn CD500-3250

  2.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – CPU Intel® P.Core 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy tính để bàn CD500-3250

  2.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – CPU Intel® P.Core 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy tính để bàn CD500-3350

  3.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/1600
  – CPU Intel® P.Core 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy tính để bàn CD500-3350

  3.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/1600
  – CPU Intel® P.Core 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy tính để bàn CD500-4250

  3.500.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy tính để bàn CD500-4250

  3.500.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy tính để bàn CD500-4350

  3.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/1600
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy tính để bàn CD500-4350

  3.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/1600
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy tính để bàn CD500-5250

  4.100.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy tính để bàn CD500-5250

  4.100.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy tính để bàn CD500-5350

  6.400.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/1600
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  Máy tính để bàn CD500-5350

  6.400.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/1600
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1150

  – VGA: Intel HD graphics

  – Phím + chuột USB
  – Màn hình LCD 19” led HP
  – Bảo hành: 2 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH HD500-5450

  5.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  3 năm 1 đổi 1
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH HD500-5450

  5.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  3 năm 1 đổi 1
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH HD500-5650

  5.600.000
  – Ổ cứng 1000Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  3 năm tại văn phòng
  – Giao hàng miễn phí

  MÁY VI TÍNH HD500-5650

  5.600.000
  – Ổ cứng 1000Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  3 năm tại văn phòng
  – Giao hàng miễn phí
 • MÁY VI TÍNH HD500-5850

  5.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  3 năm tại nhà
  – Lắp đặt miễn phí

  MÁY VI TÍNH HD500-5850

  5.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  3 năm tại nhà
  – Lắp đặt miễn phí
 • MÁY VI TÍNH HD500-6450

  6.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  3 năm 1 đổi 1
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH HD500-6450

  6.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  3 năm 1 đổi 1
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH HD500-6650

  6.100.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  3 năm tại nhà
  – Giao hàng miễn phí

  MÁY VI TÍNH HD500-6650

  6.100.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  3 năm tại nhà
  – Giao hàng miễn phí
 • MÁY VI TÍNH HD500-6850

  6.400.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  3 năm tại văn phòng
  – Lắp đặt miễn phíí

  MÁY VI TÍNH HD500-6850

  6.400.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  3 năm tại văn phòng
  – Lắp đặt miễn phí
 • MÁY VI TÍNH KD500-7450

  6.400.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm 1 đổi 1
  – Hotline: 0936.390.550
   

  MÁY VI TÍNH KD500-7450

  6.400.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm 1 đổi 1
  – Hotline: 0936.390.550
   
 • MÁY VI TÍNH KD500-7650

  6.500.000
  – Ổ cứng 1000Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm tại nhà
  – Giao hàng miễn phí

  MÁY VI TÍNH KD500-7650

  6.500.000
  – Ổ cứng 1000Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm tại nhà
  – Giao hàng miễn phí
 • MÁY VI TÍNH KD500-7850

  6.800.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm tại văn phòng
  – Lắp đặt miễn phí

  MÁY VI TÍNH KD500-7850

  6.800.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm tại văn phòng
  – Lắp đặt miễn phí
 • MÁY VI TÍNH KD500-8450

  6.900.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm 1 đổi 1
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH KD500-8450

  6.900.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm 1 đổi 1
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH KD500-8650

  7.000.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm tại văn phòng
  – Giao hàng miễn phí
   – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® core i5 3.2G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY VI TÍNH KD500-8650

  7.000.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm tại văn phòng
  – Giao hàng miễn phí
 • MÁY VI TÍNH KD500-8850

  7.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm tại nhà
  – Lắp đặt miễn phí

  MÁY VI TÍNH KD500-8850

  7.300.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I3 3.4G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm tại nhà
  – Lắp đặt miễn phí
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-7450

  7.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm 1 đổi 1
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-7450

  7.300.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm 1 đổi 1
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-7650

  7.400.000
  – Ổ cứng 1000Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm tại nhà
  – Lắp đặt miễn phí

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-7650

  7.400.000
  – Ổ cứng 1000Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm tại nhà
  – Lắp đặt miễn phí
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-7850

  7.700.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm tại văn phòng
  – Giao hàng miễn phí

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-7850

  7.700.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm tại văn phòng
  – Giao hàng miễn phí
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-8450

  7.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm 1 đổi 1
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-8450

  7.800.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm 1 đổi 1
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-8650

  7.900.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm tại nhà
  – Lắp đặt miễn phí

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-8650

  7.900.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm tại nhà
  – Lắp đặt miễn phí
 • MÁY ĐỂ BÀN MD500-8850

  8.200.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm tại văn phòng
  – Giao hàng miễn phí

  MÁY ĐỂ BÀN MD500-8850

  8.200.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® core I5 3.2G/1151
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Tặng bộ phím chuột usb
  – Bảo hành:  4 năm tại văn phòng
  – Giao hàng miễn phí
 • PC DELL PG VOSTRO 3671 MTG_42VT370044 42VT370044

  8.900.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 4G/2666

  – CPU: Intel® Pentium G5420 (3.80 GHz,4 MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL PG VOSTRO 3671 MTG_42VT370044 42VT370044

  8.900.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 4G/2666

  – CPU: Intel® Pentium G5420 (3.80 GHz,4 MB)

  – Dvdrw, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I3 VOSTRO 3671 MTI3_70205616 70205616

  9.800.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 4G/2666

  – CPU: Intel® Core i3-9100 (3.60 GHz,6 MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I3 VOSTRO 3671 MTI3_70205616 70205616

  9.800.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 4G/2666

  – CPU: Intel® Core i3-9100 (3.60 GHz,6 MB)

  – Dvdrw, wifi, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 OPTILEX 3070 SFFI5 3070SFF-9500-1TBKHDD

  13.000.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 4G/2666

  – CPU: Intel® Core i5-9500 (3.0 to 4.4 GHz 9M)

  – Dvdrw, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 OPTILEX 3070 SFFI5 3070SFF-9500-1TBKHDD

  13.000.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 4G/2666

  – CPU: Intel® Core i5-9500 (3.0 to 4.4 GHz 9M)

  – Dvdrw, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 VOSTRO 3671 MTI5_42VT370049 42VT370049

  13.800.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core i5-9400 (4.00 GHz,6 MB)

  – Dvdrw, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 VOSTRO 3671 MTI5_42VT370049 42VT370049

  13.800.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core i5-9400 (4.00 GHz,6 MB)

  – Dvdrw, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I5 INSPIRON 3671MTI5_70205608 70205608

  13.900.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core I5-9400 (2.9GHz, 9MB)

  – Dvdrw, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I5 INSPIRON 3671MTI5_70205608 70205608

  13.900.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core I5-9400 (2.9GHz, 9MB)

  – Dvdrw, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • PC DELL I7 VOSTRO 3671MTI7_MTI70922W MTI70922W

  17.200.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core i7-9700 (3.0GHz 12MB)

  – Dvdrw, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  PC DELL I7 VOSTRO 3671MTI7_MTI70922W MTI70922W

  17.200.000

  – Dung Lượng ổ cứng: 1000G

  – Bộ nhớ RAM: 8G/2666

  – CPU: Intel® Core i7-9700 (3.0GHz 12MB)

  – Dvdrw, blutooth

  – Màn hình: Dell LCD 18.5 LED

  – Bàn phím chuột: USB Dell

  – Giao hàng hợp đồng

  – Bảo hành: 2 năm
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn PG500-6450

  7.700.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – Tốc độ CPU Intel® G 3.2GHz/1151
  – VGA 2Gb Intel Graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH để bàn PG500-6450

  7.700.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – Tốc độ CPU Intel® G 3.2GHz/1151
  – VGA 2Gb Intel Graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN PG500-6850

  8.300.000

  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm

  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666

  – Tốc độ CPU Intel® G 3.2GHz/1151
  – VGA 2Gb Intel Graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH ĐỂ BÀN PG500-6850

  8.300.000

  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm

  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666

  – Tốc độ CPU Intel® G 3.2GHz/1151

  – VGA 2Gb Intel Graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CG500-8850

  11.300.000

  – Ổ cứng HDD 1000Gb

  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – Tốc độ CPU Intel® Core I3 3.6GHz/1151
  – VGA 4Gb Intel Graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CG500-8850

  11.300.000

  – Ổ cứng HDD 1000Gb

  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – Tốc độ CPU Intel® Core I3 3.6GHz/1151
  – VGA 4Gb Intel Graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CG500-8450

  10.700.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – Tốc độ CPU Intel® Core I3 3.6GHz/1151
  – VGA 4Gb Intel Graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CG500-8450

  10.700.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – Tốc độ CPU Intel® Core I3 3.6GHz/1151
  – VGA 4Gb Intel Graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DG500-9450

  13.300.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – Tốc độ CPU Intel® Core I5 3.2GHz/1151
  – VGA 6Gb Intel Graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DG500-9450

  13.300.000
  – Ổ cứng Hdd 1000Gb/7200rpm
  – Bộ nhớ RAM  4Gb/2666
  – Tốc độ CPU Intel® Core I5 3.2GHz/1151
  – VGA 6Gb Intel Graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DG500-9850

  13.900.000

  – Ổ cứng HDD 1000Gb

  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – Tốc độ CPU Intel® Core I5 3.2GHz/1151
  – VGA 6Gb Intel Graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550

  MÁY TÍNH ĐỂ BÀN DG500-9850

  13.900.000

  – Ổ cứng HDD 1000Gb

  – Bộ nhớ RAM  8Gb/2666
  – Tốc độ CPU Intel® Core I5 3.2GHz/1151
  – VGA 6Gb Intel Graphics
  – Màn hình LCD 19″ LED HP
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • PC DELL 2nd Pentium 3020SFF

  2.600.000
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.2Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550

  PC DELL 2nd Pentium 3020SFF

  2.600.000
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.2Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550
 • PC DELL 2nd I3 3020 SFF

  3.100.000
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.6Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550

  PC DELL 2nd I3 3020 SFF

  3.100.000
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.6Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550
 • PC DELL 2nd 2nd Pentium 7020SFF

  2.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.2Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550

  PC DELL 2nd 2nd Pentium 7020SFF

  2.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.2Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550
 • PC DELL 2nd I3 7020SFF

  3.400.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.5Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550

  PC DELL 2nd I3 7020SFF

  3.400.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.6Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550
 • PC DELL 2nd I5 3020 SFF

  3.600.000
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550

  PC DELL 2nd I5 3020 SFF

  3.600.000
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550
 • PC DELL 2nd I5 7020SFF

  3.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550

  PC DELL 2nd I5 7020SFF

  3.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÀN HÌNH DELL 22” E2216HV

  2.250.000

  – Tấm nền TN

  – Độ phân giải 1920 x 1080 dpi

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối : VGA

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  MÀN HÌNH DELL 22” E2216HV

  2.250.000

  – Tấm nền TN

  – Độ phân giải 1920 x 1080 dpi

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối : VGA

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • SAMSUNG 24” S24F350 – ĐEN

  2.850.000

  – Màn hình PLS 23.5”

  – Độ phân giải (1920×1080)

  – Góc nhìn 178°(H)/1780°(V)

  – Thời gian đáp ứng 4ms

  – Cổng kết nối 1VGA/1HDMI

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  SAMSUNG 24” S24F350 – ĐEN

  2.850.000

  – Màn hình PLS 23.5”

  – Độ phân giải (1920×1080)

  – Góc nhìn 178°(H)/1780°(V)

  – Thời gian đáp ứng 4ms

  – Cổng kết nối 1VGA/1HDMI

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • MÀN HÌNH DELL 23,8” E2417H

  2.950.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: D.Port, VGA

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  MÀN HÌNH DELL 23,8” E2417H

  2.950.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: D.Port, VGA

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • SAMSUNG 24″ LS24E360 – TRẮNG

  3.050.000

  – Màn hình PLS 23.6”

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 4ms

  – Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x D-Sub

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  SAMSUNG 24″ LS24E360 – TRẮNG

  3.050.000

  – Màn hình PLS 23.6”

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 4ms

  – Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x D-Sub

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • MÀN HÌNH DELL 23” S2319H

  3.550.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối: VGA, HDMI, Audio

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  MÀN HÌNH DELL 23” S2319H

  3.550.000

  – Tấm nền: IPS

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng kết nối: VGA, HDMI, Audio

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

 • DELL ULTRASHARP 24” U2419H

  5.150.000

  – Tấm nền: IPS, ultra

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: HDMI, D.Port, VGA,USB 3.0

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988

  DELL ULTRASHARP 24” U2419H

  5.150.000

  – Tấm nền: IPS, ultra

  – Độ phân giải: Full HD (1920×1080)

  – Thời gian đáp ứng: 5ms

  – Cổng: HDMI, D.Port, VGA,USB 3.0

  – Đặt hàng : 0936 390 550

  – Bảo hành  0283.888.1988