• MÁY TÍNH cây AC500-2025

  2.300.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 2Gb bus 1600
  – CPU: Dualcore 2.8GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH cây AC500-2025

  2.300.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1
  – Khuyến mãi mua 20 tặng 1
  Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH cây AC500-2425

  2.600.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Dualcore 2.8GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH cây AC500-2425

  2.600.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1
  – Khuyến mại mua 20 tặng 1
  Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH cây AG500-3025

  2.600.000
  – HDD: 160Gb 7200rpm
  – RAM: 2Gb bus 1600
  – CPU: Pentium 2.8GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH cây AG500-3025

  2.600.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1
  Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • cây MÁY TÍNH AG500-3425

  2.900.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Pentium 2.8GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  cây MÁY TÍNH AG500-3425

  2.900.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1
  Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • cây MÁY TÍNH BG500-4025

  2.700.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 2Gb bus 1600
  – CPU: Pentium 3.0GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  cây MÁY TÍNH BG500-4025

  2.700.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1
  Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • cây MÁY TÍNH BG500-4425

  3.000.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Pentium 3.0GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  cây MÁY TÍNH BG500-4425

  3.000.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 1 năm 1 đổi 1
  Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn HD500-3025

  3.200.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 2Gb bus 1600
  – CPU: Pentium G 3.2GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn HD500-3025

  3.200.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium G 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn HD500-3425

  3.500.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Pentium G 3.2GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn HD500-3425

  3.500.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium G 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn HD500-3450

  3.800.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Pentium G 3.2GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn HD500-3450

  3.800.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium G 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn KD500-4425

  4.400.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Core I3 3.4GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn KD500-4425

  4.400.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn KD500-4450

  4.800.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn KD500-4450

  4.800.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn LD500-5450

  5.800.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Core I5 3.4GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn LD500-5450

  5.800.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn HD500-3025

  4.900.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 2Gb bus 1600
  – CPU: Pentium G 3.2GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn HD500-3025

  4.900.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium G 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn HD500-3425

  5.200.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Pentium G 3.2GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn HD500-3425

  5.200.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium G 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn HD500-3450

  5.500.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Pentium G 3.2GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn HD500-3450

  5.500.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium G 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn KD500-4425

  6.100.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Core I3 3.4GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn KD500-4425

  6.100.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn KD500-4450

  6.500.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn KD500-4450

  6.500.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I3 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn LD500-5450

  7.500.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – CPU: Core I5 3.4GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn LD500-5450

  7.500.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Tốc độ CPU: Intel® Core I5 3.4GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • cây Máy tính MD500-3450

  6.600.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – Chipset Intel® H81
  – CPU: Pentium 3.2GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  cây Máy tính MD500-3450

  6.600.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • Máy tính cây MD500-3850

  7.100.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb bus 1600
  – Chipset Intel® H81
  – CPU: Pentium 3.2GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  Máy tính cây MD500-3850

  7.100.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • cây Máy tính MD500-4450

  7.000.000
  – SSD: 120Gb
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – Chipset Intel® H81
  – CPU: Pentium 3.2GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  cây Máy tính MD500-4450

  7.000.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • cây Máy tính MD500-4850

  7.500.000
  – SSD: 120Gb
  – RAM: 8Gb bus 1600
  – Chipset Intel® H81
  – CPU: Pentium 3.2GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  cây Máy tính MD500-4850

  7.500.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 120Gb SSD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • Máy tính cây MD500-5450

  8.000.000
  – SSD: 120Gb
  -HDD: 500Gb
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – Chipset Intel® H81
  – CPU: Pentium 3.2GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  Máy tính cây MD500-5450

  8.000.000
  – Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  -Dung lượng ổ cứng: 500Gb HDD
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb bus 1600
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • Máy tính cây MD500-5850

  8.500.000
  – SSD: 120Gb
  -HDD: 500Gb
  – RAM: 8Gb bus 1600
  – Chipset Intel® H81
  – CPU: Pentium 3.2GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  Máy tính cây MD500-5850

  8.500.000
  – Dung Lượng ổ dẫn: 120Gb SSD
  -Dung lượng ổ cứng: 500Gb HDD
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb bus 1600
  – Chipset: Intel® H81 Express
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn PG500-6425

  6.300.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – VGA: 2Gb DDR3
  – CPU: Pentium 3.2GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn PG500-6425

  6.300.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Chipset: Intel® H61 Express
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR3
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn PG500-6450

  6.600.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – VGA: 2Gb DDR3
  – CPU: Pentium 3.2GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn PG500-6450

  6.600.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Chipset: Intel® H61 Express
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.2GHz
  – VGA: 2Gb DDR3
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn CG500-7425

  7.100.000
  – HDD: 250Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – VGA: 2Gb DDR3
  – CPU: Core i3 3.4GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn CG500-7425

  7.100.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 250Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Chipset: Intel® H61 Express
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR3
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn CG500-7450

  7.400.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – VGA: 2Gb DDR3
  – CPU: Core i3 3.4GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn CG500-7450

  7.400.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Chipset: Intel® H61 Express
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR3
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn DG500-9450

  7.500.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 4Gb bus 1600
  – VGA: 2Gb DDR5
  – CPU: Core i3 3.4GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn DG500-9450

  7.500.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Chipset: Intel® H61 Express
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550
 • MÁY TÍNH để bàn DG500-9850

  8.000.000
  – HDD: 500Gb 7200rpm
  – RAM: 8Gb bus 1600
  – VGA: 2Gb DDR5
  – CPU: Core i3 3.4GHz
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550

  MÁY TÍNH để bàn DG500-9850

  8.000.000
  – Dung Lượng ổ cứng: 500Gb 7200 rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – Chipset: Intel® H61 Express
  – Tốc độ CPU: Intel® Core i3 3.4GHz
  – VGA: 2Gb DDR5
  – Màn hình: LCD 18.5″ Samsung
  – Bàn phím chuột: USB standard
  – Nguồn: 450W
  – Giao hàng và lắp đặt tại nhà
  – Hàng mới nguyên hộp 100%
  – Bảo hành: 2 năm 1 đổi 1
  – Bảo hành cháy nổ IC
  – Bảo hành tại nơi sử dụng
  – Đặt hàng ngay: 0936 390 550