Máy tính thanh lý

 • PC – 2NDG250

  2.200.000

  PC – 2NDG250

  2.200.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.390.550
 • PC – 2NDG500

  2.400.000

  PC – 2NDG500

  2.400.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.390.550
 • Laptop – 2NDI5250

  2.600.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 2.4Ghz
  – VGA Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550
 • PC – 2NDI3500

  3.000.000

  PC – 2NDI3500

  3.000.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i3 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.390.550
 • Laptop – 2NDI5500

  3.200.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 2.4Ghz
  – VGA Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550
 • PC – 2NDI5500

  3.600.000

  PC – 2NDI5500

  3.600.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
   – Bảo hành 12 tháng
  – Hotline: 0936.390.550