Máy tính thanh lý

 • Máy tính 2NDG250

  1.600.000

  Máy tính 2NDG250

  1.600.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
   – Hotline: 0936.390.550
 • Máy tính 2NDG500

  1.800.000

  Máy tính 2NDG500

  1.800.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550
 • Laptop 2NDI5250

  2.200.000

  Laptop 2NDI5250

  2.200.000
  – Ổ cứng HDD 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 2.4Ghz
  – VGA Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy tính 2NDI3500

  2.200.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i3 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550
 • Laptop 2NDI5500

  2.800.000

  Laptop 2NDI5500

  2.800.000
  – Ổ cứng SSD 120Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 2.4Ghz
  – VGA Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550
 • Máy tính 2NDI5500

  2.600.000
  – Ổ cứng HDD 500Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® i5 3.0Ghz
  – VGA Intel HD graphics
  – Hotline: 0936.390.550