Máy tính thanh lý

Máy tính thanh lý

2.400.000
Cpu core i5 4570 3.2g
Mainboard gg,asus h81
Dram3 4gb buss1600
Ssd 2,5″ sata 120gb
Cây mt nguồn 300w
Cpu core i5 4570 3.2g
Mainboard gg,asus h81
Dram3 4gb buss1600
Ssd 2,5″ sata 120gb
Cây mt nguồn 300w

 

Comment face book