VGA Gigabyte GTX 1650 4G GDDR6 OC

VGA Gigabyte GTX 1650 4G GDDR6 OC

4.400.000

Dung lượng bộ nhớ: 4GB GDDR6

 

Clock: 1635 MHz (Reference card is 1590 MHz)

 

Bus bộ nhớ: 128-bit

 

Kết nối: DisplayPort 1.4 x 1/HDMI 2.0b x 1/DVI x 1

 

Nguồn yêu cầu: 300W

Dung lượng bộ nhớ: 4GB GDDR6

 

Clock: 1635 MHz (Reference card is 1590 MHz)

 

Bus bộ nhớ: 128-bit

 

Kết nối: DisplayPort 1.4 x 1/HDMI 2.0b x 1/DVI x 1

 

Nguồn yêu cầu: 300W

Comment face book