Máy tính chơi games

 • Vi tính games 001

  3.990.000

  Vi tính games 001

  3.990.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.2G
  – VGA: GTX 2Gb Dr5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 2 năm
 • Vi tính games 002

  4.490.000

  Vi tính games 002

  4.490.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.2Ghz
  – VGA: GTX 2Gb Dr5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 2 năm
 • Vi tính games 003

  4.990.000

  Vi tính games 003

  4.990.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.2Ghz
  – VGA: GTX 4Gb Dr5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 2 năm
 • Vi tính games 004

  4.690.000

  Vi tính games 004

  4.690.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2Ghz
  – VGA: GTX 2Gb Dr5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 2 năm
 • Vi tính games 005

  5.190.000

  Vi tính games 005

  5.190.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2Ghz
  – VGA: GTX 2Gb Dr5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 2 năm
 • Vi tính games 006

  5.690.000

  Vi tính games 006

  5.690.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2Ghz
  – VGA: GTX 4Gb Dr5
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 2 năm