Samsung Galaxy Tab A8 2022 X205N

Samsung Galaxy Tab A8 2022 X205N

6.390.000

– Màn hình: TFT, 10.0Inch

– Chipset/ CPU: UniSoc T618

– Ram: 4Gb

– Bộ nhớ trong: 64Gb

– Kết nối: 4G + Wifi + Thoại

– Hệ điều hành: Android 11

– Màn hình: TFT, 10.0Inch

– Chipset/ CPU: UniSoc T618

– Ram: 4Gb

– Bộ nhớ trong: 64Gb

– Kết nối: 4G + Wifi + Thoại

– Hệ điều hành: Android 11

Comment face book