SAMSUNG 24” S24F350

SAMSUNG 24” S24F350

3.000.000

– Kích thước: 23.5″
– Độ phân giải: 1920×1080
– Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
– Có sẵn hàng

– Kích thước: 23.5″
– Độ phân giải: 1920×1080
– Cổng giao tiếp: VGA, HDMI
– Có sẵn hàng

Comment face book