Máy tính A4250

Máy tính A4250

1.100.000
– Ổ cứng 250Gb
– Bộ nhớ RAM 4Gb
– CPU Intel® 3.0Ghz
– VGA: Intel HD graphics
 Màn hình (Ko bao gồm)
– Ổ cứng 250Gb
– Bộ nhớ RAM 4Gb
– CPU Intel® 3.0Ghz
– VGA: Intel HD graphics
 Màn hình (Ko bao gồm)

Comment face book