Máy tính A2250

Máy tính A2250

600.000
– Ổ cứng 250Gb
– Bộ nhớ RAM 2Gb
– CPU Intel® 3.0Ghz
– VGA: Intel HD graphics
 Màn hình (Ko bao gồm)
 Giao hàng tại kho hàng
– Ổ cứng 250Gb
– Bộ nhớ RAM 2Gb
– CPU Intel® 3.0Ghz
– VGA: Intel HD graphics
 Màn hình (Ko bao gồm)
 Giao hàng tại kho hàng

Comment face book