vi tính standard

 • MÁY VI TÍNH HD500-5350

  8.500.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 4.0G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 19″ Philips 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
 • MÁY VI TÍNH HD500-5650

  9.400.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 4.0G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 19″ Philips 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
 • MÁY VI TÍNH KD500-7350

  9.600.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 19″ Philips 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
 • MÁY VI TÍNH KD500-7650

  10.500.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Core I3 3.6G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 19″ Philips 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
 • MÁY VI TÍNH MD500-9350

  11.000.000
  – Ổ cứng 256Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 2.9G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 19″ Philips 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm
 • MÁY VI TÍNH MD500-9650

  11.900.000
  – Ổ cứng 512Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 16Gb/2666
  – CPU Intel® Core I5 2.9G/1200
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình 19″ Philips 191s8
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành:  3 năm