máy tính kế toán

 • MÁY VI TÍNH KD500-8450

  6.870.000
  – Ổ cứng 500Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® core i3 3.4G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH KD500-8850

  7.380.000
  – Ổ cứng 500Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® core i3 3.4G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH LD500-9450

  7.810.000
  – Ổ cứng 500Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® core i5 3.2G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH HD500-5650

  5.850.000
  – Ổ cứng 500Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core.G 3.2G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
   
 • MÁY VI TÍNH LD500-9850

  8.360.000
  – Ổ cứng 500Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® core i5 3.2G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH HD500-5950

  6.390.000
  – Ổ cứng 500Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core.G 3.2G/1150
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550