máy tính kế toán

 • MÁY VI TÍNH HD500-6450

  5.740.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core.G 3.2G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành: 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
   
 • MÁY VI TÍNH HD500-6850

  6.180.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core.G 3.2G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành: 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH KD500-8450

  6.660.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® core i3 3.4G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành: 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH KD500-8850

  7.080.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® core i3 3.4G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành: 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH LD500-9450

  7.480.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® core i5 3.2G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành: 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH LD500-9850

  7.920.000
  – Ổ cứng 1000Gb Hdd
  – Ổ cứng 120Gb Ssd
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® core i5 3.2G
  – Màn hình LCD 19” Led Hp
  – Keyboard and mouse usb
  – Bảo hành: 4 năm
  – Hotline: 0936.390.550