máy tính hành chính

 • MÁY VI TÍNH HD500-5450

  6.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành:  4 năm

  – Hotline: 0936.390.550

 • MÁY VI TÍNH HD500-5650

  6.100.000
  – Ổ cứng 1000Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH HD500-5850

  6.400.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH HD500-6450

  6.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH HD500-6650

  6.600.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH HD500-6850

  6.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Ổ cứng 500Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/2666
  – CPU Intel® Pen.core 3.2G/1151
  – VGA Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 19″ Led Hp
  – Bảo hành:  4 năm

  – Hotline: 0936.390.550