máy tính hành chính

 • MÁY VI TÍNH HD500-5450

  6.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.core 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm

  – Hotline: 0936.390.550

 • MÁY VI TÍNH HD500-5850

  6.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.core 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH KD500-7450

  7.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® core i3 3.4G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH KD500-7850

  7.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® core i3 3.4G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH LD500-8450

  8.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® core i5 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH LD500-8850

  8.500.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® core i5 3.2G
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Giảm giá covid 10% 
  – Bảo hành:  4 năm

  – Hotline: 0936.390.550