máy tính hành chính

 • MÁY VI TÍNH HD500-5450

  5.580.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® P.core 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH HD500-5850

  6.140.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® P.core 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH KD500-7450

  6.510.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® core i3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH KD500-7850

  7.070.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® core i3 3.4G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH LD500-8450

  7.440.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – CPU: Intel® core i5 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Bảo hành:  3 năm
  – Hotline: 0936.390.550
 • MÁY VI TÍNH LD500-8850

  8.000.000
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM: 8Gb
  – CPU: Intel® core i5 3.2G/1150
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 19” Led Hp
  – Tặng phím chuột
  – Hotline: 0936.390.550