máy tính đồ họa

 • Máy tính đồ họa PG500-6450

  7.100.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.2 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Giao hàng cpn – 2day
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy tính Đồ họa PG500-6850

  7.700.000
  – Ổ cứng 500Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® P.Core 3.2 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Giao hàng cpn – 2day
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy tính đồ họa CG500-8450

  8.000.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.4 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Giao hàng cpn – 2day
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy tính đồ họa CG500-8850

  8.600.000
  – Ổ cứng 500Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.4 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Giao hàng cpn – 2day
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy tính đồ họa DG500-0450

  8.900.000
  – Ổ cứng 1000Gb HDD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Giao hàng cpn – 2day
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn
 • Máy tính đồ họa DG500-0850

  9.600.000
  – Ổ cứng 500Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 8Gb
  – CPU Intel® Core I5 3.2 GHz
  – VGA: NVIDIA 2G DDR5
  – Màn hình (Ko bao gồm)
  – Còn ít hàng
  – Bảo hành 3 năm
  – Giao hàng cpn – 2day
  – Thủ tục trả góp nhanh gọn