Đào tạo - Giáo dục

 • Máy vi tính AC500-2025

  4.200.000
  – Dung lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho trường học, trên 40pc
 • Máy vi tính AC500-2425

  4.500.000
  – Dung lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Dualcore 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho trường học, trên 40pc
 • Máy vi tính AG500-3425

  4.900.000
  – Dung lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho trường học, trên 20pc
 • Máy vi tính AG500-3025

  4.600.000
  – Dung lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 2.8GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho trường học, trên 20pc
 • Máy vi tính BG500-4025

  4.700.000
  – Dung lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 2Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho trường học, trên 20pc
 • Máy vi tính BG500-4425

  5.000.000
  – Dung lượng ổ cứng: 250Gb 7200rpm
  –  Bộ nhớ RAM: 4Gb
  – Tốc độ CPU: Intel® Pentium 3.0GHz
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình: LCD 18.5″ LED
  – Bảo hành: 2 năm
  – Mua ngay: 0936 390 550
  – Dành cho gia đình