Lựa chon màn hình

 • MÀN HÌNH 18.5″ LED

  1.690.000 0

  MÀN HÌNH 18.5″ LED

  1.690.000 0
  – Kích thước màn hình: 18.5Inch LED
  – Độ phân giải: 1366×768
  – Cổng giao tiếp: D-sub
  Bảo hành: 24 tháng
 • MÀN HÌNH 19.5″ LED

  1.990.000 300.000

  MÀN HÌNH 19.5″ LED

  1.990.000 300.000
  Đổi màn hình 19” lên màn hình 20” + 300k
  – Kích thước màn hình: 19.5Inch LED
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: D-Sub HDMI
  Bảo hành: 24 tháng
 • MÀN HÌNH 21.5″ LED

  2.290.000 600.000

  MÀN HÌNH 21.5″ LED

  2.290.000 600.000
  Đổi màn hình 19” lên màn hình 22” + 600k
  – Kích thước màn hình: 21.5Inch LED
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: D-Sub HDMI
  Bảo hành: 24 tháng
 • MÀN HÌNH 22″ LED

  2.390.000 700.000

  MÀN HÌNH 22″ LED

  2.390.000 700.000
  Đổi màn hình 19” lên màn hình 22” + 700k
  – Kích thước màn hình: 21.5Inch LED
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: D-Sub HDMI
  Bảo hành:  24 tháng
 • MÀN HÌNH 23.6″ LED

  2.990.000 1.300.000

  MÀN HÌNH 23.6″ LED

  2.990.000 1.300.000
  Đổi màn hình 19” lên màn hình 24” + 1300k
  – Kích thước màn hình: 23.6Inch IPS
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: D-Sub/HDMI
  Bảo hành: 24 tháng
 • MÀN HÌNH 27″ LED

  4.590.000 2.900.000

  MÀN HÌNH 27″ LED

  4.590.000 2.900.000
  Đổi màn hình 19” lên màn hình 27” + 2900k
  – Kích thước màn hình: 27.0Inch LED
  – Độ phân giải: 1920×1080
  – Cổng giao tiếp: D-Sub/HDMI
  Bảo hành: 24 tháng