Góc thanh lý

 • Màn hình 19″

  500.000

  – Kích thước: 19″
  – Độ phân giải: 1366 x 768 ( 16:9 )
  – Cổng giao tiếp: VGA

   Giao hàng tại kho hàng

 • Máy tính A2250

  600.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 2Gb
  – CPU Intel® 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
   Giao hàng tại kho hàng
 • Máy tính A2050

  1.500.000

  Máy tính A2050

  1.500.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
   Giao hàng tại kho hàng
 • Máy tính A4250

  1.900.000

  Máy tính A4250

  1.900.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® G 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
   Giao hàng tại kho hàng
 • Máy tính A4450

  2.000.000

  Máy tính A4450

  2.000.000
  – Ổ cứng 250Gb
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
   Giao hàng tại kho hàng
 • Máy tính A6450

  2.400.000

  Máy tính A6450

  2.400.000
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – Bộ nhớ RAM 4Gb
  – CPU Intel® Core I3 3.0Ghz
  – VGA: Intel HD graphics
   Màn hình (Ko bao gồm)
   Giao hàng tại kho hàng