Bộ Vi tính rẻ

 • Máy vi tính 1

  4.600.000

  Máy vi tính 1

  4.600.000
   – CPU Intel® G 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ china 1366×768
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550 
 • Máy vi tính 2

  4.800.000

  Máy vi tính 2

  4.800.000
   – CPU Intel® G 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ china 1366×768
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550 
 • Máy vi tính 3

  5.100.000

  Máy vi tính 3

  5.100.000
   – CPU Intel® G 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/1600
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ china 1366×768
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550 
 • Máy vi tính 4

  5.200.000

  Máy vi tính 4

  5.200.000
   – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – Ổ cứng 120Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ china 1366×768
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550 
 • Máy vi tính 5

  5.400.000

  Máy vi tính 5

  5.400.000
   – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 4Gb/1600
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ china 1366×768
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550 
 • Máy vi tính 6

  5.700.000

  Máy vi tính 6

  5.700.000
   – CPU Intel® Core I3 3.4G/1150
  – Bộ nhớ RAM 8Gb/1600
  – Ổ cứng 240Gb SSD
  – VGA: Intel HD graphics
  – Màn hình LCD 18″ china 1366×768
  – Bàn phím + chuột USB
  – Bảo hành 2 năm
  – Sale: 0936.390.550